GOLD FORUM

Ichimoku Kinko Hyo - Keendy

keendy
Ichimoku là phương pháp giao dịch khó tuy nhiên khi bạn đã hiểu và nắm được bản chất nó sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận diện 1 xu thế sắp hình thành, điểm vào và thoát khỏi 1 giao dịch sớm hơn rất nhiều so với 1 số phương pháp khác.

Ken có cuốn Ichi dịch ra cho anh em nghiên cứu dần dần.

Who this book is for
Cuốn sách này dành cho ai

The book has been written for existing users of candlestick charts who want to extend their knowledge and techniques to include Ichimoku Cloud charts. As such, some knowledge of technical analysis is assumed, especially a knowledge of candlesticks (although a brief primer
on candlesticks is also included in the book’s appendix).

Cuốn sách này được viết cho những người sử dụng đồ thị nến Nhật muốn mở mang kiến thức và kỹ thuật của mình để sử dụng đám mấy Ichimoku. Vì vậy, tôi mặc nhiên coi rằng bạn đã biết một số kiến thức về phân tích cơ bản nhất định, đặc biệt là kiến thức về nến (dù tôi cũng sẽ giải thích qua về nến trong cuốn sách này).

Vì cũng không có nhiều thời gian rảnh nên dịch đến đâu sẽ up đến đó nha
keendy
The book covers the history of candlestick charts - explaining the context in which they developed. It then moves on to explain how in the 1940s and 1950s a journalist, with the pseudonym Ichimoku Sanjin, started refining candlestick analysis by adding a series of moving averages. The book explains in detail how to construct Cloud charts and how to interpret them.
A chapter is devoted to the advanced analysis of Cloud charts, with an in-depth study of the Three Principles:Wave Principle, Price Target and Timespan Principle. The book is illustrated
throughout with numerous examples of Cloud chart analysis.

Cuốn sách này nói về lịch sử của đồ thị nến – giải thích hoàn cảnh ra đời và phát triển của nó. Sau đó nó sẽ đi vào giải thích bằng cách nào mà nhà báo với cái bút danh Ichimoku Sanjin, vào những năm 40,50 của thế kỷ trước đã làm mới phân tích đồ thị nến bằng cách thêm vào một loạt các đưonừg trung bình động. Cuốn sách sẽ trình bày một cách chi tiết cách xây dựng đồ thị mây và đọc nó như thế nào.
Sẽ có một chương về phương pháp phân tích đồ thị nâng cao, với những nghiên cứu chuyên sâu về 3 lý thuyết: Lý thuyết về song, Giá mục tiêu và lý thuyết về khung thời gian. Cuốn sách được trình bày với rất nhiều hình minh họa của phân tích đồ thị đám mây.
keendy

Cuốn sách bao gồm 6 chương chính:
1. History
A brief history of candlesticks and the development of Ichimoku Kinko Hyo.
1. Lịch sử
Tóm tắt ngắn gọn về lịch sử của nến Nhật và sự ra đời của Ichimoku Kinko Hyo

2. Constructing the Cloud Charts
First, a quick introduction to candlestick charts - the foundation of Ichimoku - and then a
detailed explanation of how Ichimoku charts are constructed.
2. Thiết lập đám mây
Đầu tiên sẽ là một phần giới thiệu nhanh về đồ thị nến – cơ sở của Ichimoku – và sau đó là giải thích chi tiết cách thiết lập đồ thị Ichimoku.

3. Interpretation of the Clouds
How to interpret the Cloud charts, including: identifying support and resistance levels; the
significance of cloud thickness and the distance between price and cloud; and how to finesse
trading positions.
3. Giải thích đám mây
Cách để đọc và hiểu đồ thị đám mây, bao gồm: xác định kháng cự và hỗ trợ, độ dày của mây và khoảng cách giữa mây và giá, và làm thế nào để xác định vị thế giao dịch.

4. The Three Principles
A discussion of the three principles of Ichimoku charts: the Wave Principle, Price Targets
and the Timespan Principle.
4. Ba lý thuyết
Bàn luận về 3 lý thuyết của đồ thị Ichimoku: lý thuyết về song, mục tiêu giá và lý thuyết về thời gian.

5. Case Studies
Several case studies are included that work through in detail the interpretation of Ichimoku
chart examples.
5. Ví dụ thực tế
Những ví dụ được đưa vào để minh họa chi tiết cách đọc đồ thị Ichimoku.

6. Option Trading with Clouds
How the unique combination of timing and price levels that is possible with Ichimoku
analysis is particularly relevant for option trading strategies.
6. Giao dịch quyền chọn với đám mây
Sự kết hợp độc đáo giữa thời gian và mức giá dùng trong phân tích Ichimoku lại có liên quan tới chiến lược giao dịch quyền chọn.

keendy
Lâu lắm rồi, lâu hơn mức tôi có thể quan tâm, tôi bắt đầu công việc đầu tiên của mình là một giao dịch viên tại nhà băng Scotland. Tôi làm việc trong mảng thị trường tiền, tại thời điểm đó đang nổi lên mạnh mẽ với sản phẩm lãi suất tương lai. Khi đó, 2 sếp của tôi (thực ra chỉ có 3 chúng tôi) đã nói rằng:
“Anh sẽ là chuyên gia về đồ thị của chúng ta. Tất cả những người giao dịch tương lai ở Chicago đều sử dụng chúng. Vì thế hãy đi và học đi”.
Và thế là tôi đi. Với 1 cái bút chì, một mẩu giấy, và vài bài học ngắn gọn qua loa, tôi tìm đến văn phòng của một vài nhà môi giới, những người hiểu biết về phân tích kỹ thuật.
Ngay lập tức tôi biết tôi đã tìm được chỗ của mình. Cho tới hôm nay tôi vẫn nghĩ công việc của tôi thật thú vị. Mỗi ngày tôi đều có 1 bộ xếp hình, trong đó tôi có tất cả các mảnh ghép, nhưng chẳng có bức tranh nào để làm mẫu. Bạn sẽ phải tự tìm hiểu bức tranh lớn đó. Nó cũng giống như cả khiêu vũ nữa. Đôi khi nó thật khó làm sao: mệt mỏi, chán chường, lặp đi lặp lại, lắm quy tắc, đôi khi tôi cảm giác bạn nhảy của tôi có 2 cái chân trái. Nhưng cũng có những giây phút bù đắp lại tất cả. Những lúc đó nó thật tuyệt vời, đầy cám dỗ và sáng tạo. Và tôi được Fred Astair dẫn đi khắp sàn nhảy đó.
kevin_vt
-Sao Bác ko cho cái file dow về đọc,Bác dịch vầy tốn công nhỉ...cảm ơn Bác nhiều...
keendy
Over the years the pencil and paper were replaced with computer programs. Then one day I noticed a new technical study had been added to the vast array I already had to choose from. Called Ichimoku Kinko Hyo, I had never heard of it, despite having practised as a full-time Technical Analyst for almost twenty years. My initial reaction was one of shock-horror, when I looked at a chart and saw something that looked like a writhing mass of knotted, multicoloured noodles. I left the noodles alone for a while; but then ten years ago I went to work for a Japanese bank, and recognised the charts many of my Japanese colleagues were using: Spaghetti Junction!

Trải qua nhiều năm, những tờ giấy và cái bút chì được thay thế bằng phần mềm máy tính. Rồi một ngày, tôi phát hiện ra một nghiên cứu về kỹ thuật gọi là Ichimoku Kinko Hyo. Tôi chưa bao giờ nghe về nó, dù đã làm chuyên gia phân tích kỹ thuật tòan thời gian trong gần 20 năm. Phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là sốc nặng, nhất là khi nhìn vào một cái đồ thị và thấy thứ gì như một mớ mì sợi xoắn vặn nhiều màu. Tôi bỏ qua mớ mì tôm ấy một thời gian, nhưng rồi 10 năm trước, khi tôi đến làm việc cho một ngân hàng Nhật Bản, tôi đã nhận ra cái thứ đồ thị mà rất nhiều đồng nghiệp của tôi sử dụng: Đồ thị nối Spaghetti.
keendy
Tôi càng lúc tò mò – tôi hỏi họ đó là cái gì:
“À, đây là đồ thị đám mây,” họ nói. “Ai cũng dùng cái này”.
Họ đã dùng , và vẫn đang dùng. Giờ tôi cũng thế.
Khi thị trường đang khá yên ắng, tôi đã hỏi ông Harada, người trader bận rộn của cặp Dollar/ Yen và nhờ ông ấy giải thích cho tôi. Từng ít từng ít một (vì ông ấy rất bận rộn mà), vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, tôi bắt đầu hiểu ra. Tôi đưa nó vào trong những tập hồ sơ của mình và bắt đầu sử dụng nó hàng ngày. Biết bao câu hỏi xuất hiện, càng giúp tôi hiểu rõ hơn những lời giảng giải của ông ấy. Giờ tôi mới nhận ra mình đã nợ ông Harada thế nào, bởi vì tất cả những cuốn sách về đề tài này đều bằng tiếng Nhật và tôi thì cũng đã quá già để bắt đầu học một thứ ngôn ngữ mới chỉ để tìm hiểu một phương thức đồ thị mới.
Cuốn sách này chắt lọc tất cả những gì tôi đã học được vì Ichimoku Kinko Hyo trong suốt những năm làm việc trong một phòng giao dịch của Nhật. Tôi yêu phương pháp này và tôi sử dụng nó hàng ngày, bởi vì nó thực sự có hiệu quả. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy sự thú vị và lợi nhuận từ những đám mây này.

keendy
I. LỊCH SỬ
In this short chapter I thought it would be interesting to briefly describe the political and economic background that prevailed at the time that candlesticks were first thought of, and how Ichimoku Cloud charts evolved from these. The chapter ends with a calligraphic diversion that analyses the Chinese characters for Ichimoku Kinko Hyo.

Trong chương I này, tôi sẽ trình bảy ngắn gọn hoàn cảnh kinh tế và chính trị trong thời điểm nến Nhật được phát minh, và đồ thị Ichimoku đã hình thành như thế nào trong hoàn cảnh đó. Cuối chương sẽ là một bài phân tích ngắn gọn về ký tự tiếng Trung sử dụng cho Ichimoku Kinko Hyo


--> bỏ qua phần hoàn cảnh kinh tế và chính trị, mất thời gian
keendy
The man widely credited with perfecting candlesticks, and making a fortune in the process, was Munehisa Homma (1724-1803), who lived in the Edo period described above. Nicknamed ‘Sakata’, because he first worked at Shonai Sakata - a commercial town in northern Japan – he was the youngest son who, unusually, took over the family trading business, before moving to Edo (Tokyo).
Sakata postulated five rules for successful trading. Using carefully chosen alliterative words,
he used the prefix of ‘san’ meaning three, which for the Japanese is a sort of ‘magical’ number (like lucky 7 or unlucky 13 to someWesterners). The number three is believed to mark the start or turning point of a series of events. Sakata’s five rules are:
1. Sanzan - three mountains,
2. Sanpei - three soldiers,
3. Sansen - three rivers,
4. Sankoo - three spaces, and
5. Sanpo - three laws.

Người có công lớn trong việc hòan thiện đồ thị nến, và cũng kiếm bộn từ nó là Munehisa Homma (1724-1803), sống trong thời đại Edo. Ông có bút danh là “Sakata”, vì ông từng làm ở Shonai Sakata- một thị trấn truyền thông ở phía bắc Nhật Bản. Là con út trong gia đình, ông đã tiếp nối công việc kinh doanh giao dịch của gia đình, trước khi chuyển tới Edo (Tokyo)
Sakata đặt ra 5 quy luật để giao dịch thành công. Ông đã khéo léo sử dụng những tính từ bắt đầu bằng “san” – có nghĩa là “3”, một con số được xếp vào dạng “thần kỳ” đối với người dân Nhật Bản (giống như số 7 may mắn và số 13 đen đủi của người phương Tây). Người Nhật tin rằng số 3 là con số đánh dấu bước ngoặt của một chuỗi các sự kiện. Năm quy luật của Sakata là:
1. Sanzan – 3 ngọn núi
2. Sanpei – 3 người lính
3. Sansen – 3 con sông
4. Sankoo – 3 không gian
5. Sanpo – 3 quy luật
tradefxcm
Hay quá , cố lên keendy.
keendy
Using these rules he aimed and managed to separate out ‘value’ from the ‘price’ of rice contracts - the fear and the greed of his counterparties, supply and demand. Using his methods,
Sakata was rumoured to have had the longest ever winning streak of 100 consecutive profitable trades.

Bằng những quy luật này, ông đã phân tách “giá trị” khỏi “giá” của hợp đồng gạo – phân tích nỗi sợ hãi và lòng tham của những đối thủ, kết hợp với cung và cầu. Bằng phương pháp của mình, người ta đồn đại rằng Sakata đã lập kỷ lục cho chuỗi lệnh thắng nhiều nhất với 100 giao dịch lời liên tiếp.

Some say that because of all the upheaval during its evolution, and the dominant role of the
army, many candlestick patterns have military connotations. However, ‘three white/black
soldiers’ is the only one that immediately springs to my mind. Many of the others are just as
likely to be linked with stars, animals or people. Some, like ‘Doji’ (which means
‘simultaneously’), convey whether buyers or sellers are the dominant force (neither in the case of a doji candlestick).

Nhiều người cho rằng do sự trỗi dậy vào đúng thời điểm, cũng như vai trò thống trị của quân đội lúc bấy giờ, rất nhiều mẫu hình nến có sự liên tưởng với quân đội. Tuy nhiên, chỉ có mẫu hình “3 người lính – three white/black soldiers” mới khiến tôi liên tưởng như vậy. Những cái còn lại dường như chỉ liên quan đến sao, động vật hay con người. Một vài loại khác, ví dụ như “Doji” – nghĩa là “đồng thời”, diễn tả vị thế trong đó người mua hay người bán đang thắng thế (trong trường hợp cây nến Doji thì cả 2 bên đều không)

We can note, in passing, that the evolution in Japan of price charts in the 17th century, and candlesticks in the 18th century, easily pre-dates the first American bar charts of the 1880s.

Chúng ta có thể thấy rằng cuộc cách mạng về biểu đồ giá tại Nhật Bản vào thế kỷ thứ 17, và nến vào thế kỷ thứ 18, đã xảy ra trước khi đồ thị cột đầu tiên của Mỹ vào năm 1880 rất nhiều.
keendy
The degree of slope reflects the strength of the trend
Độ dốc phản ánh độ mạnh của xu hướng.

Hãy chú ý rằng độ dốc của đường trung bình 26 ngày cũng khá quan trọng. Khi đang trong xu hướng đi lên hoặc đi xuống, đường trung bình càng dốc thì xu hướng càng mạnh và có khả năng duy trì càng cao. Tuy nhiên, nếu nó lên/ xuống chậm, và đặc biệt nếu nó phẳng, thì ta có thể kết luận đó không phải là một xu hướng tổng thể. Một góc từ khoảng 33-45 độ là lý tưởng, và không liên quan gì đến việc 2 đường trung bình cắt nhau.
sirowanano
Tiếp đi anh ơi. Chủ đề này hay quá.
keendy
Chúng ta tua nhanh một chút tới thời điểm Thế chiến thứ 2 bùng nổ, một nhà báo tên là Goichi Hosada đã tiến hành cải tiến phân tích đồ thị nến bằng cách thêm vào một loạt các đường trung bình động. Ông lấy bút danh là “Ichimoku Sanjin”, trong đó ký tự đầu tiên bằng tiếng Hán nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua”. Những ký tự còn lại nghĩa là “một người đàn ông đứng trên đỉnh núi”, gợi ta nghĩ đến lý thuyết về 3 ngọn núi của Homma, nhưng cũng gợi lên quan điểm và giải thích về phương pháp đồ thị này. Bắt đầu từ những năm 1940, ông đã tiến hành phân tích giá cổ phiếu và xuất bản một cuốn sách về phương pháp này vào năm 1968, sau khi yêu cầu rất nhiều sinh viên phân tích hàng ngàn số liệu cho ông. Đương nhiên là việc này xảy ra trước khi máy tính trở nên phổ biến, nên nó thực sự là một quá trình đòi hỏi rất nhiều tâm trí. Tôi tin rằng người Nhật rất thích sử dụng bút danh, từ lâu lắm rồi. Đó là lý do vì sao mà ông bạn Harada của tôi lại thích thú với cái biệt danh “Richi” của ông ta đến vậy. Họa sĩ nổi tiếng Hokusai còn thay đổi biệt danh tới 36 lần, có thể là theo mỗi lần ông thay đổi phong cách, hoặc có khi chỉ vì ông thích thế mà thôi.
keendy
Gần đây, phương pháp này được làm mới lại bởi Hidenobu Sasaki của tập đoàn chứng khóan Nikko Citigroup, người xuất bản cuốn Nghiên cứu về Ichimoku Kinko năm 1996. Nay nó đã được tái bản lần thứ 18, đây là cuốn sách được rất nhiều người Nhật sử dụng, và đã được bầu chọn là cuốn sách về phân tích kỹ thuật hay Nhật trong tờ báo Nikkei trong 9 năm liên tiếp. Hãy nhớ rằng biểu đồ nến không phải là loại đồ thị duy nhất được sử dụng ở Nhật Bản. Những người đồng nghiệp người Nhật của tôi vẫn công nhận các phưong thức của phương Tây, và họ cũng thích sử dụng Renko, Three-line Break hay đồ thị Kagi. Những đồ thị đó rất ít khi được cung cấp trong các gói phần mềm, chúng thường được vẽ tay đều đặn hàng ngày, và dường như chỉ dành cho những người theo dõi 1 hoặc 2 sản phẩm chính mà thôi. Chúng đòi hỏi quá nhiều công sức để có thể phân tích nhiều thị trường một lúc.
Tuy nhiên, khi bạn bước chân vào bất cứ phòng giao dịch nào của Nhật ngày nay, đồ thị chủ yếu bạn nhìn thấy vẫn sẽ là những đám mây Ichimoku Kinko.

The Chinese character for ‘bar charts’
Ký tự Hán cho “biểu đồ”

Bắt nguồn từ chữ “chân”, ám chỉ ý tưởng rằng thị trường để lại những dấu chân, có thể theo dõi, đọc và hiểu.

Có 3 hệ chữ viết ở Nhật Bản. Kanji, là hệ chữ lâu đời nhất, được sử dụng từ thế kỷ thứ 5 từ Trung Quốc, thông qua Hàn Quốc. Trong Kanji, mỗi mẫu tự nhỏ đều có ý nghĩa riêng. Vì vậy chúng được tượng hình hóa và được người ta gọi là “Chữ Hán”.

2 hệ chữ còn lại được phát triển vào thế kỷ thứ 9 ở Nhật và là những ký tự thuần Nhật đầu tiên. Chúng có cách phát âm, có 46 âm tất cả, trong đó có 5 nguyên âm. Chữ hiragan thì mềm hơn trong khi Katakana thì có phần góc cạnh và hầu hết được sử dụng để phiên âm những ký tự nước ngòai. Người ta sử dụng kết hợp cả 3 loại chữ này trong văn viết, có thể viết ngang từ trái sang phải hoặc viết dọc từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Tất cả các tờ báo ở Nhật đều phải được đọc từ dưới lên trên.
Quay lại ký tự chữ Hán cho “biểu đồ”, được đọc là “Hyo”, hãy cùng nhau xem chuỗi ký tự sau:


Một lần nữa bạn lại thấy ký tự “biểu đồ” xuất hiện ở cuối cùng phía bên phải. Ký tự thứ 2, trông giống một cái thang, có nghĩa là “nhìn” và khi kết hợp với ký tự đầu tiên, trông giống dấu trừ, thì cả cụm có nghĩa là “cái nhìn thoáng qua”. (Nó không hẳn là một cái thang đâu – mà là hình một cái tròng mắt đấy – cái này thì bạn phải vận dụng trí tưởng tượng rồi!”. Những ký tự còn lại quá phức tạp để mà đi sâu nghiên cứu, nhưng chữ thứ ba đọc là “Kinko” – nghĩa là “cân bằng”.
keendy
Đối với đồ thị Ichimoku, người ta sử dụng 2 đường trung bình động, cụ thể là:
1. Tenkansen (Đường chuyển đổi): là đường MA 9 ngày, và
2. Kijunsen (Đường cơ bản): là đường MA 26 ngày
Thông thường, đường trung bình ngắn hạn sẽ quanh quẩn xung quanh đường dài hạn, đưa ra những điểm mà vị thế có thể thay đổi, từ mua thành bán, và ngược lại.

Số ngày được sử dụng ở đây có liên quan đến việc ở Nhật Bản, người ta làm việc 6 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 7, vì thế có trung bình là 26 ngày làm việc trong một tháng thông thường. Số ngày này trở thành trung bình động tiêu chuẩn. Trong khi đó, qua nhiều quá trình thử chọn, và backtest căng thẳng, con số 9 ngày được cho là đem lại kết quả tốt nhất, khi sử dụng kết hợp với đường 26 ngày. Tôi thật sự thông cảm cho tất cả những sinh viên đã làm tất cả những công việc đó (trước khi máy tính được phổ biến); và tôi tin rằng họ chắc hẳn còn phải ký cả những thỏa thuận về giữ bí mật khi tham gia công việc chán ngắt đó.
=====
Đã có nhiều ý kiến cho rằng nên thay số ngày sử dụng cho đường trung bình cho phù hợp với con số 5 ngày làm việc. Phải, có lẽ vậy – nếu thế thì chúng ta sẽ có con số 10 và 20, gần với thực tế ở phương Tây hơn. Lý do mà tôi chưa làm vậy là vì phần đông mọi người vẫn sử dụng theo tiêu chuẩn cũ. Niềm vui của tôi với việc phân tích đồ thị nằm ở việc biết được khi nào và ở đâu người ta sẽ bị buộc phải phản ứng – nói cách khác chính là tâm lý thị trường. Vì thế, tôi cũng muốn nhìn vào một thứ giống như họ đang nhìn. Vì thế tôi vẫn tuân theo những luật lệ ở đây, cũng như ở mọi mặt khác của phân tích kỹ thuật. Đối với MA phương Tây, tôi vẫn sử dụng 10,20,50 và 100 ngày. Nói cách khác, tôi muốn biết nơi mà người ta sẽ bắt đầu lo sợ và hành động, chứ không phải nơi TÔI sẽ làm vậy, vì chỉ khi đó thì những sự đảo chiều quan trọng mới xảy ra. Hãy nhớ: Đừng cố quá và tỏ ra quá thông minh; cứ làm những thứ bạn đã làm tốt là đủ lắm rồi.
keendy
đường trung bình 9 và 26 ngày tiếp theo, cũng được sử dụng như những điểm tích lũy tiềm năng trong một xu thế dài hạn. Giả sử một điểm cao quan trọng được hình thành trong thị trường ngày hôm nay, những trader Nhật Bản sẽ đánh dấu thời điểm 9 và 26 ngày làm việc tiếp theo, và theo dõi những ngày đó để tìm kiếm dấu hiệu cho thấy một sóng nhỏ trong một xu hướng lớn hơn đã kết thúc.
Vì một số lý do, họ còn sử dụng trung bình 18 ngày (không phải 26 hay 9). Tôi sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề này trong chương tiếp theo.

Điều nay có thể quen thuộc với những người sử dụng lý thuyết chu kỳ. Bắt đầu từ những điểm cao hoặc điểm thấp quan trọng, và tiếp tục xét tới những ngày tiếp theo dựa theo dãy số Fibonacci. Khi một chuỗi những chu kỳ gặp nhau vào một ngày cụ thể trong tương lai, có khả năng lớn là sẽ xuất hiện những điểm cao và thấp quan trọng mới.
Sau khi xác định nến và các đường trung bình, bước tiếp theo là xây dựng 2 đường tạo nên đám mây.
Senkou Span A & B
Senkou Span A và B
1. The first line of the Cloud, the deep pink one, is known as Senkou Span A (“Leading Span A”) and is calculated by adding the Tenkan (9-day average) and Kijun (26-day average)
values and dividing by two. This line is then plotted 26 days ahead of the last complete
day’s trading.
2. The second line (turquoise), imaginatively called Senkou Span B (“Leading Span B”), is calculated by finding the highest price of the last 52 days, adding to it the lowest price of the last 52 days, and dividing by two. This is also plotted 26 days ahead.
So, although the two lines have similar names, their construction is very different. The space between these two lines is shaded - that is the Cloud.
1. Đường đầu tiền của đám mây, đường màu hồng đậm, được gọi là Senkou Span A (đường chỉ hướng A) và được tính tóan bằng cách cộng giá trị đường Tenkan (trung bình 9 ngày) và Kijun (trung bình 26 ngày) rồi chia đôi. Đường này vì thế mà biểu thị cho 26 ngày tiếp theo của ngày giao dịch gần nhất.
2. Đường thứ 2 (màu xanh lam), được gọi một cách đầy sáng tạo là Senkou Span B (đường chỉ hướng B). Đường này được tính tóan bằng cách tìm giá cao nhất trong vòng 52 ngày gần đó, cộng với giá thấp nhất trong vòng 52 ngày đó và chia đôi. Đường này cũng biểu thị 26 ngày tiếp theo.
Vì thế, dù 2 đường này có tên khá giống nhau nhưng cấu trúc của nó rất khác nhau. Khoảng cách giữa 2 đường này được tô màu – Đó chính là Mây.

NOTE Some programs change the colour of the Cloud depending on whether Span A or Span B is on top - as in the charts provided here by Reuters. The shading alternates between the deep pink if Span A
is on top and turquoise if Span B is on top. While not exactly incorrect, it is irrelevant.
CHÚ Ý Một vài phần mềm thay đổi màu sắc của đám mây dựa vào việc Span A hay Span B ở trên – giống như đồ thị của Reuters phía trên đây. Màu đám mây thay đổi giữa màu hồng khi Span A ở trên và xanh khi Span B ở trên. Dù cái này không sai, nhưng thực ra cũng không liên quan mấy.
keendy
Senkou Span A
Senkou Span A is like a weighted average of the last 26 days, being the sum of the 9-day and
the 26-day moving averages divided by two.
Senkou Span A giống như một đường trung bình có trọng số của 26 ngày gần nhất, vì nó là trung bình cộng giữa đường trung bình 9 ngày và 26 ngày.

Senkou Span B
Senkou Span B
Senkou Span B is similar to a 50% retracement level and is the mid-point of the last 52 days.
Span B is often flat because extra weight is given to important highs and lows; these levels
remaining in the calculation until either a new high or low is posted. Otherwise 52 days have
to elapse for the level of the Cloud to change. The idea is of time marching on with support
and resistance remaining constant at the 50% level during consolidation periods.
Two halves of the market, plus time, lies at the core of the Ichimoku Kinko charting.
Senkou Span B tương tự với một đường hồi quy 50% và là trung bình của 52 ngày gần nhất. Span B thường phẳng vì có thêm trọng số với các điểm cao và thấp quan trọng; Những mức này sẽ giữ nguyên cho tới khi xuất hiện một điểm cao hay điểm thấp mới. Nếu không thì sẽ cần đến 52 ngày trôi qua để thay đổi đám mây. Ý tưởng của việc này là để giá chạy với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ giữ nguyên tại mức 50% trong các thời kỳ tích lũy (sideway).
keendy
Rất nhiều người thấy phương pháp xây dựng những đường Trung bình chạy trước giá thật là đặc biệt. Nhưng nếu bạn không coi nó là những đường trung bình, mà là những đường xu hướng, bạn sẽ thấy là ở phương Tây người ta cũng xây dựng những đương tương lai như vậy. Không chỉ trendline và còn là những đường giới hạn như tam giác, đường nối neckline trong mẫu hình head-and-shoulder, mẫu hình mở rộng và đường Gann nữa. Như vậy là chúng ta đã làm xong việc xây dựng đám mây. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ học cách đọc những đám mây này.
manGOLD
quyển chimku bạn đang dịch, nếu đều đặn 3 ngày / 1 trang ... mất khoảng 2 năm. còn theo tốc độ như vừa rồi... đề nghị bạn di chuyển qua khu vực học tiếng Anh với ichi và kendy...
Trang 1/2 1 2 cuốicuối