Vì có nhiều thành viên thắc mắc và PM để hỏi về việc tham gia topic, BQT xin trả lời như sau:

Topic "Thực hành Lục chỉ cầm ma" được dành cho những thành viên nào đã từng quan tâm sâu sắc với topic cũ: "Lục chỉ cầm ma - Bí quyết trading...." và chỉ được add vào với sự đồng ý của những người quản lý topic là anh 222222, Papa và Donald.

Do đó để được tham gia topic, các thành viên vui lòng PM cho những người quản lý để được xét duyệt. Và để tôn trọng quyền riêng tư của topic, BQT sẽ không tự ý add các thành viên khác vào nếu chưa được sự chấp nhận của ban quản lý topic.

Chúc vui.