Chào cả nhà.
Như tiêu đề, hiện e đang muốn đánh cùng lúc 2 TK cùng lệnh và cùng thời điểm, e đã down và cà đặt metatrader multiterminal.
Nhưng vấn đề ở chỗ trong PM này không có biểu đồ giá, như vậy sao biết giá thay đổi thế nào để đánh ah ? Nếu cùng sd Metatrader Multiterminal và Metatrade 4 cùng lúc thì thật sự ko ổn những lúc giá dập lên xuống ào ào.
Phải làm j trong trường hợp này vậy, mong cả nhà giúp đỡ!