GOLD FORUM

Bác nào viết giúp robot bán tự động

caochinhfx
Bác nào viết giúp robot bán tự động

chỉ 1 công cụ RSI cộng RSI mình tự chỉnh được thông số như RSI14 RSI 21 .v.v

>> Buy khi RSI>=55

>> Sell khi RSI <=45

1.Takeprofit buy khi RSI <=45

2.Takeprofit sell khi RSI>=55

stoploss hay cắt lệnh

1.cắt lệnh sell khi RSI>=55
2.1.cắt lệnh buy khi RSI <=45

cảm ơn trước nha
Trade_Scalp
bác nhờ bác đại viết cho con nay quá đơn giản mà
Chém
Có con EA nào làm equity tăng dần đều không =.=