GOLD FORUM

Kho Indicators, Scripts and EA (chức năng)

Vinatatrade
Hi all,

Thỉnh thoảng có vài người hỏi xin các Indicators, Scripts, EA (chức năng) hỗ trợ trading mà chưa có cao thủ coding nào của VSG thỏa mãn họ cả nên tôi xin phép sưu tầm về đây một số Indicators, Scripts, EA (chức năng) giúp ai cần hỗ trợ nhé.


1) Buy n sell w SL TP MM without Confirmation
Both Buy and Sell Scripts
- Automatically detection of Market or Stop or Limit orders based on Entry Price
- With Pre order Price Based SL and TP
- With Money Management
- Without Confirmation if used as script and all your settings coded in
Source

2) Buy n Sell w SL TP PrSL PrTP MM MultiLots
Both Buy and Sell Scripts
- Automatically detection of Market or Stop or Limit orders based on Entry Price
- With Pre order Price based SL and TP or
- With Pre order Pips based SL and TP
- With Money Management
Source

3) PIPSING Buy n Sell V1 n V2
Both Buy and Sell Scripts with Setup Files
README File INCLUDED (Dont know the details as dont use it)
Source

4) Close All OPEN Orders
Script to close all open orders when executed or dropped onto any chart in an account, as the name states.
Source : Unknown

5) Close All OPEN BUY Orders
Script to close all OPEN BUY orders when executed or dropped onto any chart in an account, as the name states.
- Modded Myself from Script No 4

6) Close All OPEN SELL Orders
Script to close all OPEN SELL orders when executed or dropped onto any chart in an account, as the name states.
- Modded Myself from Script No 4

7) Close All PENDING Orders
Script to close all PENDING orders when executed or dropped onto any chart in an account, as the name states.
Source : Unknown

...

CLICK HERE for more info...


Hope that help!...
berkeley
Bác có ELLIOTT WAVE SCRIPTS FOR MT4 không? nếu có thì chia sẻ mình với...
video scripts đây... mình tìm mãi trên mạng không thấy..
https://www.youtube.com/watch?v=l6KnuCmJfLE
niagarafall
em có script đó, bác cho email em gửi nhé.
berkeley
Trích Nguyên văn bởi niagarafall Xem bài viết
em có script đó, bác cho email em gửi nhé.
thanks bác nhé... gmail của em đây : [email protected]
bác gửi mail giúp em... thanks bác nhiều nhé...