Dear anh em,

Dạo này diễn đàn ít sôi động. Mình xin mở topic này mời các cao thủ và anh em nào quan tâm cùng tham gia sưu tầm và luyện dịch các tin tức quốc tế. Hi vọng sẽ tạo ra được một sân chơi, quy tụ các bác English "trình cao" chia sẻ cho cộng đồng thêm vui

Xin làm mẫu ví dụ:

EUR/USD opened the day at 1.3530, posted session high at 1.3545, but reversed the move, and is on the way to the recent lows now.

QE is on the table

The single currency is depressed the third day in a row, as the markets start to realize the ECB is on the way to more stimulus. The recent comments from a council official suggests that the quantitative easing is already in discussion, and if we get more comments from the ECB members on the issue, the break out below 1.35 level may become a reality. However, for now the pair hesitates around 1.3530 area, and the looming data from the EMU will hardly change the market sentiment.

What are today’s key EUR/USD levels?

Today's central pivot point can be found at 1.3537, with support below at 1.3516, 1.3500 and 1.3479, with resistance above at 1.3553, 1.3574, and 1.3590. Hourly Moving Averages are bullish, with the 200SMA at 1.3548 and the daily 20EMA at 1.3639. Hourly RSI is bullish at 74.

FxStreets

Dịch:

EUR / USD mở cửa đầu ngày tại 1.3530, trong phiên Á giá cao nhất tại 1,3545, nhưng hiện đã đảo ngược di chuyển, và đang trên đường đến mức thấp gần đây bây giờ. QE đang trên bàn thảo luận

Đồng tiền chung châu âu đang trên đà giảm ngày thứ ba liên tiếp, khi thị trường bắt đầu nhận ra ECB sẽ tiếp tục gia tăng gói kích thích kinh tế. Các ý kiến gần đây từ một quan chức Hội đồng cho thấy rằng nới lỏng định lượng đã được thảo luận, và nếu húng ta có thêm ý kiến từ các thành viên ECB về vấn đề này, cú break out dưới mức 1,35 có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, hiện tại cặp tiền này vẫn ngần ngại xung quanh khu vực 1.3530, và các dữ liệu không rõ ràng từ EMU sẽ khó thay đổi tâm lý thị trường.

Các mức hỗ trợ quan trọng EUR / USD cho hôm nay là gì?

Pivot ngày nay có thể được tìm thấy tại 1,3537, với sự hỗ trợ bên dưới tại 1,3516, 1,3500 và 1,3479, với ngưỡng cản trên tại 1,3553, 1,3574, và 1.3590. Trung bình mỗi giờ di chuyển đang tăng, với 200SMA tại 1,3548 và 20EMA hàng ngày tại 1,3639. RSI giờ là tăng ở mức 74.

Mời anh em cùng tham gia đánh giá nội dung và góp ý chất lượng bản dịch