Êm hiện ở tỉnh nên rất cần AE diễn đàn giúp.đàu tiên xin thanks cả nhà một diễn đàn bổ ích cho CV kinh doanh của em
Lâu nay CV kinh doanh hàng ký và phân của Tiệm phụ thuộc vào đầu mối ở tỉnh em,nay đầu mối này tuyên bố phá sản .làm em đứt nguồn hàng này,dể phục vụ cho KD).Vì vậy em muốn tự mình có nguồn hàng cung cấp tại TPHCM ,mà lại chưa rành trong lĩnh vực này .Nên rất cần AC nào chuyên,hoặc biết chổ giúp em với,thanks và hậu tạ