GOLD FORUM

Góp ý cho luật thi mới của diễn đàn VSG

trader00
đây là tôi góp ý cho cuộc thi lần sau , thay vì tính lợi nhuận thì ta sẽ tính theo lợi nhuận/rủi ro ví dụ

lợi nhuận/rủi ro =3 thì lệnh đó nếu anh ta ăn profit tại điểm lợi nhuân =3 lần anh ta sẽ được 3 điểm nếu dính profit; nếu dính stop loss thì bị trừ đi 1 điểm , nếu lệnh đó ra tại điểm nào thì tính lợi nhuận điểm đó, ví dụ anh ta lúc đầu vào ý định lợi nhuận / rủi ro =3 tuy nhiên anh ta nhảy ra sớm lúc lợi nhuận/rủi ro chỉ bằng 0,5 thì lúc đó ta sẽ tính anh ta được 0,5 điểm

Mỗi lệnh vào không được thua quá 10% số tiền tài khoản
Tài khoản lúc đầu sẽ được tính là 10 điểm ; thua bao nhiêu tiền thì bị trừ đi từng đó điểm

Điểm được tính bằng 2 cái sau : số tiền sau cuộc thi và lợi nhuận/rủi ro

ví dụ cho 1000$ mà tài khoản lên 2000$ thì sẽ được 20 điểm cộng với điểm các lệnh lợi nhuận/rủi ro

Cuối cuộc thi ai nhiều điểm nhất thì thắng: điểm được tính dựa trên số tiền kiếm được và lợi nhuận/rủi ro

Yêu cầu chỉ được vào 1 lệnh duy nhất , chỉ được vào lệnh thứ 2 khi đảm bảo lệnh thứ 1 không thua ( khi đặt điểm stop loss tại điểm hòa)

Yêu cầu bất kì ai vào điểm nào cũng sẽ phải dùng stop loss và không được sửa

Đó là cách chơi thứ nhất, cách chơi thứ 2 tương tự cách 1 tuy nhiên linh hoạt hơn chỉ khác điểm sau:

Cho sửa stop loss thoải mái , lúc đó ta tính điểm thấp nhất giá đi và điểm cao nhất giá đi đến để tính rủi ro ví dụ: mua euro giá 1.300; anh ta lúc đầu đặt stop loss là 1.200 ; đặt take profit tại giá 1.400 ; giả sử anh ta ăn đuọc profit tại 1.400 giá chạy thấp nhất là 1.250 ( chưa dính stop loss 1.300) thì ta sẽ tính cho anh ta thay vì lợi nhuân/rủi ro =1 như lúc đầu theo cách 1 ; ta tính anh ta lợi nhuận trên rủi ro theo cách mới là 100pip /50 pip =2 vì giá thấp nhất chỉ là -50 pip thôiDùng 1 trong 2 cách trên để đặt luật lệ mới, tôi đảm bảo sẽ công bằng và chính xác hơn nhiều lần cách đang dùng hiện tại
yu2
Trích Nguyên văn bởi trader00 Xem bài viết
đây là tôi góp ý cho cuộc thi lần sau , thay vì tính lợi nhuận thì ta sẽ tính theo lợi nhuận/rủi ro ví dụ

lợi nhuận/rủi ro =3 thì lệnh đó nếu anh ta ăn profit tại điểm lợi nhuân =3 lần anh ta sẽ được 3 điểm nếu dính profit; nếu dính stop loss thì bị trừ đi 1 điểm , nếu lệnh đó ra tại điểm nào thì tính lợi nhuận điểm đó, ví dụ anh ta lúc đầu vào ý định lợi nhuận / rủi ro =3 tuy nhiên anh ta nhảy ra sớm lúc lợi nhuận/rủi ro chỉ bằng 0,5 thì lúc đó ta sẽ tính anh ta được 0,5 điểm

Mỗi lệnh vào không được thua quá 10% số tiền tài khoản
Tài khoản lúc đầu sẽ được tính là 10 điểm ; thua bao nhiêu tiền thì bị trừ đi từng đó điểm

Điểm được tính bằng 2 cái sau : số tiền sau cuộc thi và lợi nhuận/rủi ro

ví dụ cho 1000$ mà tài khoản lên 2000$ thì sẽ được 20 điểm cộng với điểm các lệnh lợi nhuận/rủi ro

Cuối cuộc thi ai nhiều điểm nhất thì thắng: điểm được tính dựa trên số tiền kiếm được và lợi nhuận/rủi ro

Yêu cầu chỉ được vào 1 lệnh duy nhất , chỉ được vào lệnh thứ 2 khi đảm bảo lệnh thứ 1 không thua ( khi đặt điểm stop loss tại điểm hòa)

Yêu cầu bất kì ai vào điểm nào cũng sẽ phải dùng stop loss và không được sửa

Đó là cách chơi thứ nhất, cách chơi thứ 2 tương tự cách 1 tuy nhiên linh hoạt hơn chỉ khác điểm sau:

Cho sửa stop loss thoải mái , lúc đó ta tính điểm thấp nhất giá đi và điểm cao nhất giá đi đến để tính rủi ro ví dụ: mua euro giá 1.300; anh ta lúc đầu đặt stop loss là 1.200 ; đặt take profit tại giá 1.400 ; giả sử anh ta ăn đuọc profit tại 1.400 giá chạy thấp nhất là 1.250 ( chưa dính stop loss 1.300) thì ta sẽ tính cho anh ta thay vì lợi nhuân/rủi ro =1 như lúc đầu theo cách 1 ; ta tính anh ta lợi nhuận trên rủi ro theo cách mới là 100pip /50 pip =2 vì giá thấp nhất chỉ là -50 pip thôiDùng 1 trong 2 cách trên để đặt luật lệ mới, tôi đảm bảo sẽ công bằng và chính xác hơn nhiều lần cách đang dùng hiện tại
vấn đề là ai sẽ ngồi tính cho hơn 100 thí sinh tham gia ? BTC đâu có rảnh rỗi như anh ?

cái quan trọng là kiếm tiền, đâu cần biết thủ đoạn, miễn sao thí sinh nào có balance cao nhất là thắng, cần gì phải đạo đức và nguyên tắc chi cho rắc rối.
trung312
Bác rảnh quá, ngồi đó mà đi tính điểm cho mấy chục,thậm chí là trăm cái tài khoản. Cứ dựa theo điều kiện mấy sàn lớn hay tổ chức contests là được.
Lão Trư
Trích Nguyên văn bởi trader00 Xem bài viết
đây là tôi góp ý cho cuộc thi lần sau , thay vì tính lợi nhuận thì ta sẽ tính theo lợi nhuận/rủi ro ví dụ

lợi nhuận/rủi ro =3 thì lệnh đó nếu anh ta ăn profit tại điểm lợi nhuân =3 lần anh ta sẽ được 3 điểm nếu dính profit; nếu dính stop loss thì bị trừ đi 1 điểm , nếu lệnh đó ra tại điểm nào thì tính lợi nhuận điểm đó, ví dụ anh ta lúc đầu vào ý định lợi nhuận / rủi ro =3 tuy nhiên anh ta nhảy ra sớm lúc lợi nhuận/rủi ro chỉ bằng 0,5 thì lúc đó ta sẽ tính anh ta được 0,5 điểm

Mỗi lệnh vào không được thua quá 10% số tiền tài khoản
Tài khoản lúc đầu sẽ được tính là 10 điểm ; thua bao nhiêu tiền thì bị trừ đi từng đó điểm

Điểm được tính bằng 2 cái sau : số tiền sau cuộc thi và lợi nhuận/rủi ro

ví dụ cho 1000$ mà tài khoản lên 2000$ thì sẽ được 20 điểm cộng với điểm các lệnh lợi nhuận/rủi ro

Cuối cuộc thi ai nhiều điểm nhất thì thắng: điểm được tính dựa trên số tiền kiếm được và lợi nhuận/rủi ro

Yêu cầu chỉ được vào 1 lệnh duy nhất , chỉ được vào lệnh thứ 2 khi đảm bảo lệnh thứ 1 không thua ( khi đặt điểm stop loss tại điểm hòa)

Yêu cầu bất kì ai vào điểm nào cũng sẽ phải dùng stop loss và không được sửa

Đó là cách chơi thứ nhất, cách chơi thứ 2 tương tự cách 1 tuy nhiên linh hoạt hơn chỉ khác điểm sau:

Cho sửa stop loss thoải mái , lúc đó ta tính điểm thấp nhất giá đi và điểm cao nhất giá đi đến để tính rủi ro ví dụ: mua euro giá 1.300; anh ta lúc đầu đặt stop loss là 1.200 ; đặt take profit tại giá 1.400 ; giả sử anh ta ăn đuọc profit tại 1.400 giá chạy thấp nhất là 1.250 ( chưa dính stop loss 1.300) thì ta sẽ tính cho anh ta thay vì lợi nhuân/rủi ro =1 như lúc đầu theo cách 1 ; ta tính anh ta lợi nhuận trên rủi ro theo cách mới là 100pip /50 pip =2 vì giá thấp nhất chỉ là -50 pip thôiDùng 1 trong 2 cách trên để đặt luật lệ mới, tôi đảm bảo sẽ công bằng và chính xác hơn nhiều lần cách đang dùng hiện tại
Chỉ có ăn ở không mới tổ làm được cái ước muốn của pak, chẳng ai rãnh rỗi mà làm việc trên, thắng thị trường đã khó, làm sao để không phạm luật càng khó hơn.
xu2000dong
chỉ cần tính tỉ số Lợi nhuận / MaxDD là khá ổn và giảm trừ được bao nhiêu vấn đề rồi . Cách bác đưa ra khó khả thi !