GOLD FORUM

Cách tính chỉ số Parabolic SAR

provcd
Có AC nào hiểu được cách lập chỉ số Parbolic SAR có thể chỉ giúp mình. Công thức tính là:
SARn + 1 = SARn + α(EP – SARn)

Trong đó SARn và SARn+1 lần lượt thể hiện giá trị SAR của hôm nay và của ngày mai.

EP (Extreme Point) là điểm cực trị thể hiện giá trị cao nhất đạt được bởi giá trong suốt xu hướng tăng giá hiện tại hoặc giá trị thấp nhất trong suốt xu hướng giảm giá hiện tại. Trong mỗi kỳ quan sát, nếu một giá trị cực đại hoặc giá trị cực tiểu được theo dõi thì EP được cập nhật theo giá trị đó.

Giá trị α thể hiện yếu tố gia tốc. Thường thì nó được cài đặt giá trị trị ban đầu là 0.02. Giá trị này được tăng lên 0.02 mỗi khi một giá trị EP được ghi nhận. Nói cách khác mỗi khi một EP mới được theo dõi thì nó sẽ tăng yếu tố gia tốc. Khi đó nó sẽ làm gia tăng tỷ lệ theo đó SAR hội tụ về giá. Để tránh giá trị này quá lớn thì một giá trị cực đại cho gia tốc thường được xác định là 0.20. Đối với thị trường chứng khoán thì ưu tiên gia tốc có giá trị 0.01. Đối với trường hàng hóa và ngoại hối thì ưu tiên sử dụng giá trị 0.02.

Mình không hiểu và ko xác định được giá trị "α" và giá trị EP.
Email: [email protected].
Thanks!
sar1 copy.jpg
provcd
Help Me!
Allo
Tui có xem xét vài ba cái System của tụi tây, nó đặt Fx Trading với gia tốc là 0.01 % đó ...