KHÔN NGOAN TRONG ĐẦU TƯ - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI BẢN THÂN
mình xin mạn phép gửi tới các bạn nhược điểm một vài kênh đầu tư hiện nay
THỊ TRƯỜNG VÀNG TRONG NƯỚC VÀ TRUYỀN THỐNG
- Thời gian giao dịch có hạn 8h đến 23h
- Cần đi đến của hàng để mua bán
- Vốn lớn( giá vàng VN hiện tại 43 triệu/cây)
- Giao dịch một chiều(mua chờ giá lên)
-Thanh khoản thấp
- Giá cả phụ thuộc tâm lý người mua bán, tính mùa vụ,và luôn cao hơn giá vàng thế giới
- Có đầu cơ
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC
-Thời gian giao dịch có hạn 8h đến 14h15
-Thông tin không minh bạch vì cá nhân và Công ty gây lũng loạn về giá
-Vốn giao dịch cao
-Giao dịch 1 chiều (mua trước bán sau,chờ giá lên)
-Thanh khoản thấp:Cấm bán khi chứng khoán chưa vào tài khoản (t+3 ; 3 ngày tiền mới về tài khoản)
- Có hiện tượng làm giá
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
-Thời gian 24h/24h
-Thông tin không minh bạch vì qua trung gian môi giới nhiều lần
- Vốn đầu tư lớn( có thể phải chịu lãi NH)
- Giao dịch 1 chiều(mua chờ giá lên)
- Thanh khoản thấp
-Có hiện tượng làm giá
VẬY ĐÂU MỚI LÀ HƯỚNG ĐI ĐÚNG CHO BẠN
đăng ký ngay hôm nay để được tư vấn
docs.google.com/forms/d/1LZSYpTafVUV9pJGC0if-UZynnefa0n0H9njhIV2Le7o/viewform

Liên hệ: trần Long - 0168 743 4098
skype: tranlong.forex