Hi,

Tặng các thành viên VSG công cụ

- Bảng chỉ báo xu hướng Đa cặp tiền, Đa khung thời gian
- Thông tin tổng hợp các cặp tiền đang treo
- Đặt và đóng lệnh tiện dụng trực tiếp ngay trên màn hình

Link tải về: http://fx.maxpro.vn/robot

Video hướng dẫn sử dụng và cài đặt: https://youtu.be/x-Imffg5Kgs

Chúc các bạn thành công!