Do có thay đổi trong cách thanh toán nên BTC sẽ không chuyển rebate vào TK MT4 mà sẽ chuyển trực tiếp qua hệ thống ngân hàng. Do đó, đề nghị các thí sinh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để tiện việc chi trả bằng cách sau:

Gởi mail đến [email protected]. Tiêu đề: Yêu cầu nhận rebate cuộc thi. Nội dung: Các số TK tham gia cuộc thi - Tên chủ tài khoản ngân hàng. Số TK ngân hàng - Tên Ngân hàng - Chi nhánh Ngân hàng.

P/S: Tất cả mail yêu cầu chuyển rebate qua ngân hàng trước ngày hôm nay đều đã được xử lý. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ đến số 090.308.5.308.

Xin cám ơn các bạn.