Hi,

Gửi tặng các thành viên indicator (FREE) xác định nến thân dài ERC.
1. Link tải: http://fx.maxpro.vn/ERC
2. Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=BeAGUFTeXd4

Chúc giao dịch thành công!