GOLD FORUM

USD lên cao, canh tới đỉnh để sell xuống

thichforex
Sau khi Trump lên làm tổng thống, tỷ giá USD không những không giảm mà chiều nay usd còn tăng một phần do FED có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng sau.
Mình đang chờ đợi USD tới đỉnh rồi SELL xuống mọi người cho mình ý kiến nhé.
doanductoan
Trích Nguyên văn bởi thichforex Xem bài viết
Sau khi Trump lên làm tổng thống, tỷ giá USD không những không giảm mà chiều nay usd còn tăng một phần do FED có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng sau.
Mình đang chờ đợi USD tới đỉnh rồi SELL xuống mọi người cho mình ý kiến nhé.
ý ban đỉnh là đỉnh nào làm sao biết nó la đỉnh ???
dinhchiendc
Mình đây chờ đỉnh của đỉnh để ăn cho nó ngộp thở luôn
NewInvest
Trích Nguyên văn bởi thichforex Xem bài viết
Sau khi Trump lên làm tổng thống, tỷ giá USD không những không giảm mà chiều nay usd còn tăng một phần do FED có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng sau.
Mình đang chờ đợi USD tới đỉnh rồi SELL xuống mọi người cho mình ý kiến nhé.
Nếu biết đâu là đỉnh đâu là đáy thì mọi người đã không vất vả rồi!