GOLD FORUM

Thư mời tham dự buổi thuyết trình xu hướng vàng năm 2017

Future Pham
Nội dung buổi thuyết trình:
- Xu hướng thị trường Vàng năm 2017.
- Phân tích giá vàng, ngoại tệ thông qua thông tin cơ bản và thuyết cung cầu tiền tệ để vận dụng vào giao dich (thuyết trình – Phạm Trung Lai).
- Và phương pháp quản trị nguồn vốn đầu tư (thuyết trình – Đoàn Phú An, một phần của chương trình khóa học).

Thời gian: tối thứ Sáu, ngày 17/03/2017 từ 18:00 - 21:00
Địa điểm: Cafe Trung Nguyên - 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM.
Vì không gian có hạn (tối đa 50 người) nên Quý khách vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp và tổ chức với chất lượng tốt nhất. VNINVEST sẽ gửi email xác nhận tham dự đến 50 khách hàng đăng ký đầu tiên.
Thời gian nhận đăng ký: đến hết ngày 16/03/2016.
Quý khách vui lòng đăng ký tham dự theo một trong các hình thức sau:
1. Gọi điện thoại đến số: 0918131779
2. Gửi email đăng ký: [email protected]
https://docs.google.com/forms/d/1wxo...h9G6_e1fg/edit
Future Pham
Nội dung buổi thuyết trình:
- Xu hướng thị trường Vàng năm 2017.
- Phân tích giá vàng, ngoại tệ thông qua thông tin cơ bản và thuyết cung cầu tiền tệ để vận dụng vào giao dich (thuyết trình – Phạm Trung Lai).
- Và phương pháp quản trị nguồn vốn đầu tư (thuyết trình – Đoàn Phú An, một phần của chương trình khóa học).

Thời gian: tối thứ Sáu, ngày 17/03/2017 từ 18:00 - 21:00
Địa điểm: Cafe Trung Nguyên - 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM.
Vì không gian có hạn (tối đa 50 người) nên Quý khách vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp và tổ chức với chất lượng tốt nhất. VNINVEST sẽ gửi email xác nhận tham dự đến 50 khách hàng đăng ký đầu tiên.
Thời gian nhận đăng ký: đến hết ngày 16/03/2016.
Quý khách vui lòng đăng ký tham dự theo một trong các hình thức sau:
1. Gọi điện thoại đến số: 0918131779
2. Gửi email đăng ký: [email protected]
Future Pham
Nội dung buổi thuyết trình:
- Xu hướng thị trường Vàng năm 2017.
- Phân tích giá vàng, ngoại tệ thông qua thông tin cơ bản và thuyết cung cầu tiền tệ để vận dụng vào giao dich (thuyết trình – Phạm Trung Lai).
- Và phương pháp quản trị nguồn vốn đầu tư (thuyết trình – Đoàn Phú An, một phần của chương trình khóa học).

Thời gian: tối thứ Sáu, ngày 17/03/2017 từ 18:00 - 21:00
Địa điểm: Cafe Trung Nguyên - 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM.
Vì không gian có hạn (tối đa 50 người) nên Quý khách vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp và tổ chức với chất lượng tốt nhất. VNINVEST sẽ gửi email xác nhận tham dự đến 50 khách hàng đăng ký đầu tiên.
Thời gian nhận đăng ký: đến hết ngày 16/03/2017.
Quý khách vui lòng đăng ký tham dự theo một trong các hình thức sau:
1. Gọi điện thoại đến số: 0918131779
2. Gửi email đăng ký: [email protected]
https://docs.google.com/forms/d/1wxo...h9G6_e1fg/edit
An Soros
Một buổi hội thảo mới của chúng tôi sắp được diễn ra vào cuối tuần này:

Thị trường vàng và tiền tệ sôi động, trở thành một kênh hấp dẫn nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên giao dịch vàng và tiền tệ cũng đòi hỏi Mỗi nhà đầu tư phải chuẩn bị thật đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm để có thể thành công trên thị trường.
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư trải nghiệm thực tiển thị trường ngoại hối, VNINVEST (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT NAM VNINVEST: http://vninvest.vn/) sẽ tổ chức buổi thuyết trình “Lớp học Nhà đầu tư chuyên nghiệp” cho quý Nhà đầu tư. Nội dung cụ thể như sau:

- Kỹ năng áp dụng những công cụ hỗ trợ, để phân tích và nhận định trên thị trường tài chính.
- Kỹ năng quản lý dòng tiền đầu tư hiệu quả.
- Kỹ năng phân tích ảnh hưởng của thông tin lên thị trường tài chính thế giới. Vận dụng các thông tin và thuyết cung cầu tiền tệ để xác định giá trong tương lai.
- Thực hành trade cùng với trader và đưa ra các phương pháp trade phù hợp cho từng đối tượng nhà đầu tư.

Nội dung buổi thuyết trình:

- Xu hướng thị trường Vàng năm 2017.
- Phân tích giá vàng, ngoại tệ thông qua thông tin cơ bản và thuyết cung cầu tiền tệ để vận dụng vào giao dich (thuyết trình – Phạm Trung Lai).
- Và phương pháp quản trị nguồn vốn đầu tư (thuyết trình – Đoàn Phú An - An Soros - 0888922686, một phần của chương trình khóa học).

Thời gian: tối thứ Sáu, ngày 17/03/2017 từ 18:00 - 21:00
Địa điểm: Cafe Trung Nguyên - 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM.

Vì không gian có hạn (tối đa 50 người) nên Quý khách vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp và tổ chức với chất lượng tốt nhất.

Quý vị hãy điền vào biểu mẫu sau để đăng ký: https://goo.gl/forms/e8bDgrEe6HsNvlKt2

Trân trọng kính mời,

~An Soros,
Future Pham
Chuyển địa điểm 264, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, HCM
Future Pham
Cafe Trung Nguyen
Future Pham
Nội dung buổi thuyết trình:
- Xu hướng thị trường Vàng năm 2017.
- Phân tích giá vàng, ngoại tệ thông qua thông tin cơ bản và thuyết cung cầu tiền tệ để vận dụng vào giao dich (thuyết trình – Phạm Trung Lai).
- Và phương pháp quản trị nguồn vốn đầu tư (thuyết trình – Đoàn Phú An, một phần của chương trình khóa học).

Thời gian: tối thứ Sáu, ngày 17/03/2017 từ 18:00 - 21:00
Địa điểm: Cafe Trung Nguyên - 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM.
Vì không gian có hạn (tối đa 50 người) nên Quý khách vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp và tổ chức với chất lượng tốt nhất. VNINVEST sẽ gửi email xác nhận tham dự đến 50 khách hàng đăng ký đầu tiên.

Quý khách vui lòng đăng ký tham dự theo một trong các hình thức sau:
1. Gọi điện thoại đến số: 0918131779
2. Gửi email đăng ký: [email protected]
https://docs.google.com/forms/d/1wxo...h9G6_e1fg/edit
Future Pham
Trích Nguyên văn bởi Future Pham Xem bài viết
Nội dung buổi thuyết trình:
- Xu hướng thị trường Vàng năm 2017.
- Phân tích giá vàng, ngoại tệ thông qua thông tin cơ bản và thuyết cung cầu tiền tệ để vận dụng vào giao dich (thuyết trình – Phạm Trung Lai).
- Và phương pháp quản trị nguồn vốn đầu tư (thuyết trình – Đoàn Phú An, một phần của chương trình khóa học).

Thời gian: tối thứ Sáu, ngày 17/03/2017 từ 18:00 - 21:00
Địa điểm: Cafe Trung Nguyên - 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM.
Vì không gian có hạn (tối đa 50 người) nên Quý khách vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp và tổ chức với chất lượng tốt nhất. VNINVEST sẽ gửi email xác nhận tham dự đến 50 khách hàng đăng ký đầu tiên.

Quý khách vui lòng đăng ký tham dự theo một trong các hình thức sau:
1. Gọi điện thoại đến số: 0918131779
2. Gửi email đăng ký: [email protected]
https://docs.google.com/forms/d/1wxo...h9G6_e1fg/edit