Ngày 6/6/2017, chúng tôi sẽ có 1 buổi thuyết trình giá vàng 2017 và sẽ giải đáp những kinh nghiệm đầu tư ngoại tệ thành công, từ thất bại trở thành nhà đầu tư thắng cuộc.
Mời các bạn điền vào thông tin đính kèm để được tham dự.

https://docs.google.com/forms/d/1wxo...h9G6_e1fg/edit