GOLD FORUM

Thuê signal

hieutv
Thuê signal:
https://www.mql5.com/en/signals/author/hieutv

Download and Backtest với Broker: www.tradersway.com
EA: https://www.mql5.com/en/market/product/11617
Broker: www.tradersway.com
Signal: https://www.mql5.com/en/signals/130958
Thanks
forex_vn
ngon đấy, mà sao lại free kìa