GOLD FORUM

sàn nào tài khoản hơn 100k mà cho đòn bẩy 1:500

winfx
sàn nào tài khoản hơn 100k mà cho đòn bẩy 1:500

sàn fxpro hình như chi cho tài khoản 20k trở lại đòn bẩy 1:500

còn sàn .pepperstone không biết thế nào

bác nào biết sàn nào lớn uy tín khoản hơn 100k mà cho đòn bẩy 1:500 chỉ giúp
stock_pro
Chỉ có sàn chui ạ, sàn thật thì bác đánh Full cái thì nó bán sàn trả cho bác à.
oThanhTung
Trích Nguyên văn bởi winfx Xem bài viết
sàn nào tài khoản hơn 100k mà cho đòn bẩy 1:500

sàn fxpro hình như chi cho tài khoản 20k trở lại đòn bẩy 1:500

còn sàn .pepperstone không biết thế nào

bác nào biết sàn nào lớn uy tín khoản hơn 100k mà cho đòn bẩy 1:500 chỉ giúp
Bác mở 5 tk ở 5 sàn rồi dùng ea copy lệnh. Vừa phân tán rủi ro, vừa đạt được đòn bẩy. 100k bác đánh 1 sàn sẽ được chăm sóc rất kỹ.
tinforex
Trích Nguyên văn bởi oThanhTung Xem bài viết
Bác mở 5 tk ở 5 sàn rồi dùng ea copy lệnh. Vừa phân tán rủi ro, vừa đạt được đòn bẩy. 100k bác đánh 1 sàn sẽ được chăm sóc rất kỹ.
Bác này nói chuẩn!

Còn Pepperstone em thấy có khách hàng báo là bị lỗi không khớp lệnh. Bác xem video:

https://www.youtube.com/watch?v=PPpnY7vTyHk

https://www.youtube.com/watch?v=PPpnY7vTyHk