GOLD FORUM

Hệ thống trade theo trend ăn rất đậm

winfx
Hệ thống này hoàn toàn theo trend và rất dễ nhìn

Tỷ lệ stoploss và take profit là : 1:2 hoặc 1:3


mọi Người vào đường dẫn sau download về nó có hướng dẫn bằng hình ảnh điểm vào stoploss và take profit

http://forexwot.com/successful-forex...al-system.html
hoachithanh
Quả thật system rất tốt và tương đối đầy đủ. Cộng thêm với bản lĩnh tính toán được điểm vào, điểm ra, quản lý vốn, volum... có lẽ xác suất thành công sẽ rất cao.