GOLD FORUM

lỡ mổ tk indiviua accuont giờ chuyển thành Join accuont axitrader

winfx
tình hình là muốn nộp rút thông qua iB vsg . Minh mở tài khoản indiviua accuont axitrader dưới IB vsg rồi và nó cấp tk rồi giờ làm sao mở tài khoản Join accuont axitrader

Vậy mình lấy email khác mở tk lại được không hay làm sao nhờ ib VSG giúp
taiphiet
Trích Nguyên văn bởi winfx Xem bài viết
tình hình là muốn nộp rút thông qua iB vsg . Minh mở tài khoản indiviua accuont axitrader dưới IB vsg rồi và nó cấp tk rồi giờ làm sao mở tài khoản Join accuont axitrader

Vậy mình lấy email khác mở tk lại được không hay làm sao nhờ ib VSG giúp
Bạn có thể mở lại nhé. Cần hỗ trợ cứ liên hệ với chúng tôi.