GOLD FORUM

Chiến lược forex của Mr.Lan

phuonglan19
kể từ ngày 4/9/2017 , mình sẽ gửi up lên một số chiến lược forex của mình với các cặp như : EURUSD, GBPUSD, GBPJPY,USDCAD,USDJPY,... có tỷ lệ chính xác tương đối cao. Nếu everyone thấy good. Thì cùng nhau hợp tác vậy
!!!
Mô tả chiến lược :
tất cả chiến lược đều là breakout.
Thường thường tầm khoảng 12h trưa mình sẽ up (đôi khi cũng có thể là giờ khác tùy theo phân tích của mình nhé) .
Mỗi chiến lược gồm 3 level tp: tp1, tp2 , tp3 và tất nhiên 1 stop loss !
Nói thêm (nhưng chắc cái này ai cũng biết ):khi giá chạm tp1 thì dời stop loss bắng điểm vào .khi giá chạm tp2 thì dời stoploss tại tp1, khi giá chạm tp3 thì dời stoploss tại tp2 (không thì chốt luôn tp3).như vậy chỉ là gợi ý thôi! Còn không, tùy theo ý của mỗi người chỉ tp1 hoặc tp2.
phuonglan19
BUY Stop GBP/USD
Entry: 1.29660
SL: 1.29117
TP1: 1.29749
TP2: 1.30027
TP3: 1.30382

SELL stop GBP/USD
Entry: 1.29110
SL: 1.29626
TP1: 1.29009
TP2: 1.28801
TP3: 1.28361
phuonglan19
Trích Nguyên văn bởi phuonglan19 Xem bài viết
BUY Stop GBP/USD ( chốt tp2)
Entry: 1.29660
SL: 1.29117
TP1: 1.29749
TP2: 1.30027
TP3: 1.30382

SELL stop GBP/USD (cắt lỗ)
Entry: 1.29110
SL: 1.29626
TP1: 1.29009
TP2: 1.28801
TP3: 1.28361
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
SELL GBP/JPY
Entry: 142.090
SL: 142.515
TP1: 141.984
TP2: 141.889
TP3: 141.749

BUY GBP/JPY
Entry: 142.630
SL: 142.164
TP1: 142.726
TP2: 142.889
i TP3: 143.040
phuonglan19
Chiến lược 2 hôm bán breakout điểm vào lệnh chưa ổn ,
ngoctraiden
Uh! bạn ngoctraiden điểm Sell vào chưa được tốt cho 2 hôm đó !
Cám ơn bạn đã nhận xét !. Hi từ từ đã
phuonglan19
BUY GBP/JPY
Entry: 144.330
SL: 143.922
TP1: 144.423
TP2: 144.641
TP3: 145.010

SELL GBP/JPY
Entry: 143.815
TP1: 143.724
TP2: 143.535
TP3: 143.227
phuonglan19
Trích Nguyên văn bởi phuonglan19 Xem bài viết
SELL GBP/JPY (cắt lỗ)
Entry: 142.090
SL: 142.515
TP1: 141.984
TP2: 141.889
TP3: 141.749

BUY GBP/JPY (cắt lỗ)
Entry: 142.630
SL: 142.164
TP1: 142.726
TP2: 142.889
TP3: 143.040
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
đang thử up bài đăng
phuonglan19
Trích Nguyên văn bởi phuonglan19 Xem bài viết
BUY GBP/JPY (tp3)
Entry: 144.330
SL: 143.922
TP1: 144.423
TP2: 144.641
TP3: 145.010

SELL GBP/JPY ( vẫn giữ)
Entry: 143.815
TP1: 143.724
TP2: 143.535
TP3: 143.227
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
BUY ngay GBP/USD
Entry: 1.34048
SL: 1.33482
TP1: 1.34143
TP2: 1.34551
TP3: 1.34971

SELL GBP/JPY ( vẫn giữ)
Entry: 143.815
SL: 144.216
TP1: 143.724
TP2: 143.535
TP3: 143.227
phuonglan19
Trích Nguyên văn bởi phuonglan19 Xem bài viết
BUY ngay GBP/USD (tp3)
Entry: 1.34048
SL: 1.33482
TP1: 1.34143
TP2: 1.34551
TP3: 1.34971

SELL GBP/JPY ( vẫn giữ)
Entry: 143.815
SL: 144.216
TP1: 143.724
TP2: 143.535
TP3: 143.227
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
Buồn buồn ngồi tổng kết : 36 - 51- 42 -47 + 68 +92 = 56 pips
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
SELL GBP/JPY ( Hủy)
Entry: 143.815
SL: 144.216
TP1: 143.724
TP2: 143.535
TP3: 143.227
phuonglan19
SELL GBP/JPY
Entry: 150.250
SL: 150.762
TP1: 150.141
TP2: 149.995
TP3: 149.763

BUY GBP/JPY
Entry: 150.890
SL: 150.337
TP1: 150.987
TP2: 151.217
TP3: 151.611

Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
SELL GBP/JPY (tp1)
Entry: 150.250
SL: 150.762
TP1: 150.141
TP2: 149.995
TP3: 149.763

BUY GBP/JPY (tp2)
Entry: 150.890
SL: 150.337
TP1: 150.987
TP2: 151.217
TP3: 151.611
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
BUY GBP/JPY
Entry: 152.070
SL: 151.347
TP1: 152.183
TP2: 152.395
TP3: 153.098

SELL GBP/JPY
Entry: 151.270
SL: 151.909
TP1: 151.152
TP2: 150.812
TP3: 150.605
phuonglan19
BUY stop GBP/USD
Entry: 1.35868
SL: 1.35138
TP1: 1.35968
TP2: 1.36378
TP3: 1.36987
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
Trích Nguyên văn bởi phuonglan19 Xem bài viết
BUY GBP/JPY ( Huề)
Entry: 152.070
SL: 151.347
TP1: 152.183
TP2: 152.395
TP3: 153.098

SELL GBP/JPY ( huề)
Entry: 151.270
SL: 151.909
TP1: 151.152
TP2: 150.812
TP3: 150.605
Thiên Chúa của chúng con
phuonglan19
BUY stop GBP/USD (huề)
Entry: 1.35868
SL: 1.35138
TP1: 1.35968
TP2: 1.36378
TP3: 1.36987
Thiên Chúa của chúng con
Trang 1/4 1 2 3 ... cuốicuối