BQT VSG xin thông báo:

Để việc phục vụ các thành viên sinh hoạt trên VSG được tốt hơn, BQT VSG sẽ chuyển Server. Vì vậy VSG sẽ tạm ngưng hoạt động dự kiến từ 13h30 đến 18h hôm nay thứ 3 ngày 13/01/09.