GOLD FORUM

OffLine VangSaiGon

bravekim
Cho minh dang ky 1 ghe voi . Cam on nhieu
Goldlady
Cho Goldlady đăng ký 1 suất nhé. Thanks.
taihoa
Danh sách đăng ký tham dự Offline - Hội Thảo VangSaiGon 5/12

1. Sadgold
2. Black.
3. Giangnuc
4. NAVIOX.
5. Trungnguyen.
6. Dattran999
7. Nhungkart
8. Gold_cold
9. Aspire
10. VienVien
11. Tomtom
12. Vũ Hồng Hiếu
13. Vũ Thị Hằng
14. Ngohoangvy
15. Hùynh Ngọc Thanh Bình (Nhắn tin qua ĐT)
16. Cao Tấn Phúc (Nhắn tin qua ĐT)
17. Donald
18. Phanhdung
19. Bạn của Phanhdung
20. ManGold
21. Thienkim999
22. QuangTrung
23. Kykhue
24. Bạn của Kykhue
25. Dhl2009
26. Tainguyen
27. Hugoboss
28. ForexNgo
29. Haimport
30. Bongmadem
31. Doanmyloi (Từ Huế vào)
32. BatCan
33. TrendGann
34. Chau08
35. Thangax
36. Gold Puma
37. Thuy Hong
38. M&M
39. Hala.
40. Anh Cường (đăng ký qua VangBong)
41. Laohac (từ Hà Nội vào)
42. Vivi
43.May63
44. Nvha1972
45. Xuyendang
46. Ujjayi
47. Lienketvang
48. Lo Te Tua
49. Namchi
50. Phongvu71
51. Hupa
52. Tranlan
53. Nhattien83
54. Bùi Việt Đức (Nhắn tin qua ĐT)
55. CUONG DO
56. vodat86
57. Spdr
58. Châu Thị Hồng Hạnh (Nhắn tin qua ĐT)
59. Chị Mai Vân
60. Chị Võ thị Tuyết Nhung
61. Bạn chị VTTN
62. FXGold
63. Investor68
64. KDP
65. Mr Tâm Vtg (bạn Vivi)
66. Eddygold
67. Dcongphuc
68. LALT
69. Va1511
70. A Chánh (ĐT)
71. Langtu
72. Kloanle
73. Utvan14574.
74. Hoàng Viết Huy
75. Emily_87
76. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
77. Sogood
78. Nguyễn Thị Liên Châu (Nhắn tin qua ĐT)
79. Diệu Tú
80. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
81. Chị Redbean
82. Chị Thuhabkl
83. A. Minh (NT)
84. Quang (SC)
85. Lamode
86. Kimsun
87. Ngo.tanh
88. Belieftran1
89. Lamhoangnam
90. Le Diep Trong Toan Bạn A Nam
91. Oldnjc
92. Ptnq
93. Lý Quốc Hùng (Nhắn tin qua ĐT)
94. Đỗ Thị Ngọc Thủy
95. Vuhai72
96. Phan Văn Tiệp (Nhắn tin qua ĐT)
97. Hồ Lưu Minh Tâm (Nhắn tin qua ĐT)
98. Minhart
99. Chị Xuanlien (từ Đà Nẵng vào)
100. Chị MNTM (bạn anh Nvh1972)


101. Phuong Ky Dong (Nhắn tin qua ĐT)
102. Minh Hà nick : river
103. Hồng Hoa
104. Liên Châu
105. Quoctovan
106. Dinh Hoang Viet
107. 28m
108. Tuancuong1
109. Lucky2009
110. Viettrader
111. OsaKa
112. Antrumso
113. Saohom
114. Muathu
115. Tla
116. Kd_vang
117. Tranlan
118. Nguyễn Đức
119. Hhanh
120. Meovang
121. Thoico_GV
122. 187
123. Bạn 1 của 187
124. Bạn 2 của 187
125. Đỗ Kim Xuân Thủy (Nhắn tin qua ĐT)
126. Hoang Chinh (Nhắn tin qua ĐT)
127. MaiCongKimChi (Nhắn tin qua ĐT)
128. Lê Duy Tiên (Nhắn tin qua ĐT)
129. Nguyễn Công Bằng (Nhắn tin qua ĐT)
130. Chị HaBi (Từ Hà Nội vào)
131. Conghao
132. Âu Thiên Vũ
133. Võ Hoàng Quốc Việt
134. Dương Bá Ngoạt
135. Hà Huy Hoàng
136. Phạm Trọng Duy
137. Đỗ Anh Tuấn
138. Down_up ( đt )
139. Fxp
140. Vhtrung
141. Huỳnh phú sĩ (Đký qua email)
142. Tạ Vănh Minh (Nhắn tin qua ĐT)
143. Nguyễn Tuyết Minh Trang (Đký qua email)
144. Do Thi Ngoc Thuy (Đký qua email)
145. Nguyễn Thị Tuyết Hồng(Đký qua email)
146. Carrot
147.Tuanbeo
148.Navi
149.Huỳnh Thị Hạnh (Đký qua email)
150. Trần Hải (Đký qua email)
151. Đoàn Ngọc Vinh (Nhắn tin qua ĐT)
152. Caodung
153. Garvinle
154. Rickman
155. Chị Dung
156. Quoclnv
157. Minh Dũng (bạn Quang Trung)
158. Binhmx
159. Trần thị Phượng
160. Lý Vạn Sâm
161. A Cành (TA)
162. A Kiệt (Q3) (ĐT)
163. C Phượng (GV)
164. A Vinh - XNK (ĐT)
165. A Nhi (HQ)
166. Thanh (HSC)
167. A Tài (ĐT)
168. Dau_tu
169. Bạn Dau_tu
170. Dang Huu Chinh
(Nhắn tin qua ĐT)
171. Ngo Duc Binh
(Nhắn tin qua ĐT)
172. bravekim
173. goldlady
vangbong
Danh sách đăng ký tham dự Offline - Hội Thảo VangSaiGon 5/12

1. Sadgold
2. Black.
3. Giangnuc
4. NAVIOX.
5. Trungnguyen.
6. Dattran999
7. Nhungkart
8. Gold_cold
9. Aspire
10. VienVien
11. Tomtom
12. Vũ Hồng Hiếu
13. Vũ Thị Hằng
14. Ngohoangvy
15. Hùynh Ngọc Thanh Bình (Nhắn tin qua ĐT)
16. Cao Tấn Phúc (Nhắn tin qua ĐT)
17. Donald
18. Phanhdung
19. Bạn của Phanhdung
20. ManGold
21. Thienkim999
22. QuangTrung
23. Kykhue
24. Bạn của Kykhue
25. Dhl2009
26. Tainguyen
27. Hugoboss
28. ForexNgo
29. Haimport
30. Bongmadem
31. Doanmyloi (Từ Huế vào)
32. BatCan
33. TrendGann
34. Chau08
35. Thangax
36. Gold Puma
37. Thuy Hong
38. M&M
39. Hala.
40. Anh Cường (đăng ký qua VangBong)
41. Laohac (từ Hà Nội vào)
42. Vivi
43.May63
44. Nvha1972
45. Xuyendang
46. Ujjayi
47. Lienketvang
48. Lo Te Tua
49. Namchi
50. Phongvu71
51. Hupa
52. Tranlan
53. Nhattien83
54. Bùi Việt Đức (Nhắn tin qua ĐT)
55. CUONG DO
56. vodat86
57. Spdr
58. Châu Thị Hồng Hạnh (Nhắn tin qua ĐT)
59. Chị Mai Vân
60. Chị Võ thị Tuyết Nhung
61. Bạn chị VTTN
62. FXGold
63. Investor68
64. KDP
65. Mr Tâm Vtg (bạn Vivi)
66. Eddygold
67. Dcongphuc
68. LALT
69. Va1511
70. A Chánh (ĐT)
71. Langtu
72. Kloanle
73. Utvan14574.
74. Hoàng Viết Huy
75. Emily_87
76. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
77. Sogood
78. Nguyễn Thị Liên Châu (Nhắn tin qua ĐT)
79. Diệu Tú
80. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
81. Chị Redbean
82. Chị Thuhabkl
83. A. Minh (NT)
84. Quang (SC)
85. Lamode
86. Kimsun
87. Ngo.tanh
88. Belieftran1
89. Lamhoangnam
90. Le Diep Trong Toan Bạn A Nam
91. Oldnjc
92. Ptnq
93. Lý Quốc Hùng (Nhắn tin qua ĐT)
94. Đỗ Thị Ngọc Thủy
95. Vuhai72
96. Phan Văn Tiệp (Nhắn tin qua ĐT)
97. Hồ Lưu Minh Tâm (Nhắn tin qua ĐT)
98. Minhart
99. Chị Xuanlien (từ Đà Nẵng vào)
100. Chị MNTM (bạn anh Nvh1972)


101. Phuong Ky Dong (Nhắn tin qua ĐT)
102. Minh Hà nick: river
103. Hồng Hoa
104. Liên Châu
105. Quoctovan
106. Dinh Hoang Viet
107. 28m
108. Tuancuong1
109. Lucky2009
110. Viettrader
111. OsaKa
112. Antrumso
113. Saohom
114. Muathu
115. Tla
116. Kd_vang
117. Tranlan
118. Nguyễn Đức
119. Hhanh
120. Meovang
121. Thoico_GV
122. 187
123. Bạn 1 của 187
124. Bạn 2 của 187
125. Đỗ Kim Xuân Thủy (Nhắn tin qua ĐT)
126. Hoang Chinh (Nhắn tin qua ĐT)
127. MaiCongKimChi (Nhắn tin qua ĐT)
128. Lê Duy Tiên (Nhắn tin qua ĐT)
129. Nguyễn Công Bằng (Nhắn tin qua ĐT)
130. Chị HaBi (Từ Hà Nội vào)
131. Conghao
132. Âu Thiên Vũ
133. Võ Hoàng Quốc Việt
134. Dương Bá Ngoạt
135. Hà Huy Hoàng
136. Phạm Trọng Duy
137. Đỗ Anh Tuấn
138. Down_up ( đt )
139. Fxp
140. Vhtrung
141. Huỳnh phú sĩ (Đký qua email)
142. Tạ Vănh Minh (Nhắn tin qua ĐT)
143. Nguyễn Tuyết Minh Trang (Đký qua email)
144. Do Thi Ngoc Thuy (Đký qua email)
145. Nguyễn Thị Tuyết Hồng(Đký qua email)
146. Carrot
147.Tuanbeo
148.Navi
149.Huỳnh Thị Hạnh (Đký qua email)
150. Trần Hải (Đký qua email)
151. Đoàn Ngọc Vinh (Nhắn tin qua ĐT)
152. Caodung
153. Garvinle
154. Rickman
155. Chị Dung
156. Quoclnv
157. Minh Dũng (bạn Quang Trung)
158. Binhmx
159. Trần thị Phượng
160. Lý Vạn Sâm
161. A Cành (TA)
162. A Kiệt (Q3) (ĐT)
163. C Phượng (GV)
164. A Vinh - XNK (ĐT)
165. A Nhi (HQ)
166. Thanh (HSC)
167. A Tài (ĐT)
168. Dau_tu
169. Bạn Dau_tu
170. Dang Huu Chinh
(Nhắn tin qua ĐT)
171. Ngo Duc Binh
(Nhắn tin qua ĐT)
172. bravekim
173. goldlady
174. Lê Phước Quang
(Nhắn tin qua ĐT)
175. Huynh Ngọc Thanh Bình
(Nhắn tin qua ĐT)
176. C. Ngọc Minh
177. Anh Chương
178. Golden


lucky2009
Cho Mình đang ký thêm 1 xuất cho chị Ngọc Minh nha
thanks
GoldKing
Cho GK đăng ký số ghế 180 nhé.
vangbong
Danh sách đăng ký tham dự Offline - Hội Thảo VangSaiGon 5/12

1. Sadgold
2. Black.
3. Giangnuc
4. NAVIOX.
5. Trungnguyen.
6. Dattran999
7. Nhungkart
8. Gold_cold
9. Aspire
10. VienVien
11. Tomtom
12. Vũ Hồng Hiếu
13. Vũ Thị Hằng
14. Ngohoangvy
15. Hùynh Ngọc Thanh Bình (Nhắn tin qua ĐT)
16. Cao Tấn Phúc (Nhắn tin qua ĐT)
17. Donald
18. Phanhdung
19. Bạn của Phanhdung
20. ManGold
21. Thienkim999
22. QuangTrung
23. Kykhue
24. Bạn của Kykhue
25. Dhl2009
26. Tainguyen
27. Hugoboss
28. ForexNgo
29. Haimport
30. Bongmadem
31. Doanmyloi (Từ Huế vào)
32. BatCan
33. TrendGann
34. Chau08
35. Thangax
36. Gold Puma
37. Thuy Hong
38. M&M
39. Hala.
40. Anh Cường (đăng ký qua VangBong)
41. Laohac (từ Hà Nội vào)
42. Vivi
43.May63
44. Nvha1972
45. Xuyendang
46. Ujjayi
47. Lienketvang
48. Lo Te Tua
49. Namchi
50. Phongvu71
51. Hupa
52. Tranlan
53. Nhattien83
54. Bùi Việt Đức (Nhắn tin qua ĐT)
55. CUONG DO
56. vodat86
57. Spdr
58. Châu Thị Hồng Hạnh (Nhắn tin qua ĐT)
59. Chị Mai Vân
60. Chị Võ thị Tuyết Nhung
61. Bạn chị VTTN
62. FXGold
63. Investor68
64. KDP
65. Mr Tâm Vtg (bạn Vivi)
66. Eddygold
67. Dcongphuc
68. LALT
69. Va1511
70. A Chánh (ĐT)
71. Langtu
72. Kloanle
73. Utvan14574.
74. Hoàng Viết Huy
75. Emily_87
76. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
77. Sogood
78. Nguyễn Thị Liên Châu (Nhắn tin qua ĐT)
79. Diệu Tú
80. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
81. Chị Redbean
82. Chị Thuhabkl
83. A. Minh (NT)
84. Quang (SC)
85. Lamode
86. Kimsun
87. Ngo.tanh
88. Belieftran1
89. Lamhoangnam
90. Le Diep Trong Toan Bạn A Nam
91. Oldnjc
92. Ptnq
93. Lý Quốc Hùng (Nhắn tin qua ĐT)
94. Đỗ Thị Ngọc Thủy
95. Vuhai72
96. Phan Văn Tiệp (Nhắn tin qua ĐT)
97. Hồ Lưu Minh Tâm (Nhắn tin qua ĐT)
98. Minhart
99. Chị Xuanlien (từ Đà Nẵng vào)
100. Chị MNTM (bạn anh Nvh1972)


101. Phuong Ky Dong (Nhắn tin qua ĐT)
102. Minh Hà nick: river
103. Hồng Hoa
104. Liên Châu
105. Quoctovan
106. Dinh Hoang Viet
107. 28m
108. Tuancuong1
109. Lucky2009
110. Viettrader
111. OsaKa
112. Antrumso
113. Saohom
114. Muathu
115. Tla
116. Kd_vang
117. Tranlan
118. Nguyễn Đức
119. Hhanh
120. Meovang
121. Thoico_GV
122. 187
123. Bạn 1 của 187
124. Bạn 2 của 187
125. Đỗ Kim Xuân Thủy (Nhắn tin qua ĐT)
126. Hoang Chinh (Nhắn tin qua ĐT)
127. MaiCongKimChi (Nhắn tin qua ĐT)
128. Lê Duy Tiên (Nhắn tin qua ĐT)
129. Nguyễn Công Bằng (Nhắn tin qua ĐT)
130. Chị HaBi (Từ Hà Nội vào)
131. Conghao
132. Âu Thiên Vũ
133. Võ Hoàng Quốc Việt
134. Dương Bá Ngoạt
135. Hà Huy Hoàng
136. Phạm Trọng Duy
137. Đỗ Anh Tuấn
138. Down_up ( đt )
139. Fxp
140. Vhtrung
141. Huỳnh phú sĩ (Đký qua email)
142. Tạ Vănh Minh (Nhắn tin qua ĐT)
143. Nguyễn Tuyết Minh Trang (Đký qua email)
144. Do Thi Ngoc Thuy (Đký qua email)
145. Nguyễn Thị Tuyết Hồng(Đký qua email)
146. Carrot
147.Tuanbeo
148.Navi
149.Huỳnh Thị Hạnh (Đký qua email)
150. Trần Hải (Đký qua email)
151. Đoàn Ngọc Vinh (Nhắn tin qua ĐT)
152. Caodung
153. Garvinle
154. Rickman
155. Chị Dung
156. Quoclnv
157. Minh Dũng (bạn Quang Trung)
158. Binhmx
159. Trần thị Phượng
160. Lý Vạn Sâm
161. A Cành (TA)
162. A Kiệt (Q3) (ĐT)
163. C Phượng (GV)
164. A Vinh - XNK (ĐT)
165. A Nhi (HQ)
166. Thanh (HSC)
167. A Tài (ĐT)
168. Dau_tu
169. Bạn Dau_tu
170. Dang Huu Chinh
(Nhắn tin qua ĐT)
171. Ngo Duc Binh
(Nhắn tin qua ĐT)
172. bravekim
173. goldlady
174. Lê Phước Quang
(Nhắn tin qua ĐT)
175. Huynh Ngọc Thanh Bình
(Nhắn tin qua ĐT)
176. C. Ngọc Minh
177. Anh Chương
178. Golden
179. Mr.Ken
180. Goldking

Mr.Ken
Mr.ken mém chậm chân mất roài. Xin một vé... giao lưu cùng mọi người.
181 số gánh cũng đẹp
Damour
Trích Nguyên văn bởi vangbong Xem bài viết
Danh sách đăng ký tham dự Offline - Hội Thảo VangSaiGon 5/12

1. Sadgold
2. Black.
3. Giangnuc
4. NAVIOX.
5. Trungnguyen.
6. Dattran999
7. Nhungkart
8. Gold_cold
9. Aspire
10. VienVien
11. Tomtom
12. Vũ Hồng Hiếu
13. Vũ Thị Hằng
14. Ngohoangvy
15. Hùynh Ngọc Thanh Bình (Nhắn tin qua ĐT)
16. Cao Tấn Phúc (Nhắn tin qua ĐT)
17. Donald
18. Phanhdung
19. Bạn của Phanhdung
20. ManGold
21. Thienkim999
22. QuangTrung
23. Kykhue
24. Bạn của Kykhue
25. Dhl2009
26. Tainguyen
27. Hugoboss
28. ForexNgo
29. Haimport
30. Bongmadem
31. Doanmyloi (Từ Huế vào)
32. BatCan
33. TrendGann
34. Chau08
35. Thangax
36. Gold Puma
37. Thuy Hong
38. M&M
39. Hala.
40. Anh Cường (đăng ký qua VangBong)
41. Laohac (từ Hà Nội vào)
42. Vivi
43.May63
44. Nvha1972
45. Xuyendang
46. Ujjayi
47. Lienketvang
48. Lo Te Tua
49. Namchi
50. Phongvu71
51. Hupa
52. Tranlan
53. Nhattien83
54. Bùi Việt Đức (Nhắn tin qua ĐT)
55. CUONG DO
56. vodat86
57. Spdr
58. Châu Thị Hồng Hạnh (Nhắn tin qua ĐT)
59. Chị Mai Vân
60. Chị Võ thị Tuyết Nhung
61. Bạn chị VTTN
62. FXGold
63. Investor68
64. KDP
65. Mr Tâm Vtg (bạn Vivi)
66. Eddygold
67. Dcongphuc
68. LALT
69. Va1511
70. A Chánh (ĐT)
71. Langtu
72. Kloanle
73. Utvan14574.
74. Hoàng Viết Huy
75. Emily_87
76. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
77. Sogood
78. Nguyễn Thị Liên Châu (Nhắn tin qua ĐT)
79. Diệu Tú
80. Lê Văn Sáng (Nhắn tin qua ĐT)
81. Chị Redbean
82. Chị Thuhabkl
83. A. Minh (NT)
84. Quang (SC)
85. Lamode
86. Kimsun
87. Ngo.tanh
88. Belieftran1
89. Lamhoangnam
90. Le Diep Trong Toan Bạn A Nam
91. Oldnjc
92. Ptnq
93. Lý Quốc Hùng (Nhắn tin qua ĐT)
94. Đỗ Thị Ngọc Thủy
95. Vuhai72
96. Phan Văn Tiệp (Nhắn tin qua ĐT)
97. Hồ Lưu Minh Tâm (Nhắn tin qua ĐT)
98. Minhart
99. Chị Xuanlien (từ Đà Nẵng vào)
100. Chị MNTM (bạn anh Nvh1972)


101. Phuong Ky Dong (Nhắn tin qua ĐT)
102. Minh Hà nick: river
103. Hồng Hoa
104. Liên Châu
105. Quoctovan
106. Dinh Hoang Viet
107. 28m
108. Tuancuong1
109. Lucky2009
110. Viettrader
111. OsaKa
112. Antrumso
113. Saohom
114. Muathu
115. Tla
116. Kd_vang
117. Tranlan
118. Nguyễn Đức
119. Hhanh
120. Meovang
121. Thoico_GV
122. 187
123. Bạn 1 của 187
124. Bạn 2 của 187
125. Đỗ Kim Xuân Thủy (Nhắn tin qua ĐT)
126. Hoang Chinh (Nhắn tin qua ĐT)
127. MaiCongKimChi (Nhắn tin qua ĐT)
128. Lê Duy Tiên (Nhắn tin qua ĐT)
129. Nguyễn Công Bằng (Nhắn tin qua ĐT)
130. Chị HaBi (Từ Hà Nội vào)
131. Conghao
132. Âu Thiên Vũ
133. Võ Hoàng Quốc Việt
134. Dương Bá Ngoạt
135. Hà Huy Hoàng
136. Phạm Trọng Duy
137. Đỗ Anh Tuấn
138. Down_up ( đt )
139. Fxp
140. Vhtrung
141. Huỳnh phú sĩ (Đký qua email)
142. Tạ Vănh Minh (Nhắn tin qua ĐT)
143. Nguyễn Tuyết Minh Trang (Đký qua email)
144. Do Thi Ngoc Thuy (Đký qua email)
145. Nguyễn Thị Tuyết Hồng(Đký qua email)
146. Carrot
147.Tuanbeo
148.Navi
149.Huỳnh Thị Hạnh (Đký qua email)
150. Trần Hải (Đký qua email)
151. Đoàn Ngọc Vinh (Nhắn tin qua ĐT)
152. Caodung
153. Garvinle
154. Rickman
155. Chị Dung
156. Quoclnv
157. Minh Dũng (bạn Quang Trung)
158. Binhmx
159. Trần thị Phượng
160. Lý Vạn Sâm
161. A Cành (TA)
162. A Kiệt (Q3) (ĐT)
163. C Phượng (GV)
164. A Vinh - XNK (ĐT)
165. A Nhi (HQ)
166. Thanh (HSC)
167. A Tài (ĐT)
168. Dau_tu
169. Bạn Dau_tu
170. Dang Huu Chinh
(Nhắn tin qua ĐT)
171. Ngo Duc Binh
(Nhắn tin qua ĐT)
172. bravekim
173. goldlady
174. Lê Phước Quang
(Nhắn tin qua ĐT)
175. Huynh Ngọc Thanh Bình
(Nhắn tin qua ĐT)
176. C. Ngọc Minh
177. Anh Chương
178. Golden
179. Phan Thanh Trà
(Nhắn tin qua ĐT)
180. Goldking
181. MrKen
182. Hòang Thị Cầm
(Nhắn tin qua ĐT)
183. Phạm Hòai Nam (Nhắn tin qua ĐT)

Cập nhật danh sách mới nhất bên trên. Anh chị nào chưa có tên vui lòng thông báo. Xin cảm ơn!
chucuoi
Hôm qua đi theo một người bạn, lần đầu đi off của VSG thấy hoành tráng quá

Thay mặt các thành viên cám ơn BQT tổ chức buổi offline ý nghĩa như vậy, đi rồi mới biết vì sao VSG offline đông như vậy, mình từng tham gia và tổ chức nhiều buổi offline, nhưng mang không khí khác, không được như VSG. BQT cũng rất chú trọng việc bám sát nội dung chủ đạo của chương trình, có lúc các diễn giả nói ngoài lề thì anh Damour lại ra nhắc, đề nghị nói theo nội dung chủ đạo của chương trình, nhưng mà cũng không xong, khách mời cứ nói về điều họ cho là tốt cho thành viên.

Cuối buổi chủ đề " rút cáp" thì rất hay nhưng nội dung chưa đi sâu lắm về điều khán giả cần nghe, mình từng quản lý 1 sàn vàng, lúc đó định lên nói về chủ đề này, về một số hoạt động bên trong của sàn vàng, nhưng thấy trễ quá, nhiều người muốn về rồi nên lại thôi. Mình thấy chủ đề có thể sửa lại thành " các sàn vàng có tham gia tự doanh không?" thì nó sẽ ra câu trả lời " họ đã rút cáp như thế nào?"

Mình cũng hơi ngạc nhiên khi BQT nói là không có ai tài trợ offline mà lại tổ chức hoành tráng vậy, lúc đầu đến thấy giống buổi hội nghị khách hàng của sàn vàng quá
Lão Bạch
CHÚC MỪNG BUỔI OFFLINE HỘI THẢO "PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG THỊ TRƯỜNG VÀNG" CỦA VÀNG SÀI GÒN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG!!!!!!!!!!!
thienkim9999
Buổi off thật thành công và bổ ích ,chúc cho dd ngày càng phát triển mạnh hơn .Trong buổi off hôm qua em luôn nghiệm ra một điều phòng chống rủi ro chỉ hiệu nghiệm nhất khi mình kỷ luật thôi ,phải có kỷ luật thì mới tồn tại trong tt này ,mà hình như em thấy khách mời nói rất nhiều về khía cạnh này ,mà kỷ luật thì mọi người ai cũng biết nhưng để làm được là rất khó ,nên khi khách mời nói đến kỷ luật thì mọi người cảm thấy rất tầm thường và hầu như không để ý tớiD nên bạn chucuoi mới cảm thấy ít nói về phòng chống là vậyD
namchi
Trước hết xin chúc mừng hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp .
Tuy không có tài trợ nhưng hội thảo đã tổ chức rất hoành tráng .
MC Damour có tài dẫn dắt không thua kém MC chuyên nghiệp .
Mubuyt Doãn Hùng thật là tuổi trẻ tài cao ,đáng khâm phục .
Nhưng mình nghĩ rằng nếu điều chỉnh đôi điều về khâu tổ chức thì sẽ hay hơn,mình thấy ban tổ chức đã có danh sách người tham dự hội thảo , sao các bạn không cho các anh chị đến tham dự hội thảo ký tên vào ( hay đánh dấu vào danh sách đó ) để ban tổ chức biết được số lượng người đến dự và cũng biết được ai có đăng ký mà không tham dự .Thấy Damour đếm đếm số người dự trong hội trường thật thương !
Theo mình nghĩ nhận tài trợ để tổ chức hội thảo cũng tốt chứ có gì đâu,họ được quảng cáo ,người tham dự được miễn phí cũng đỡ áy náy khi thấy ban tổ chức vừa vất vã vừa tốn kém chi phí .
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban quản trị Vàng Saigon đã bỏ công tổ chức cho các thành viên một sân chơi bổ ích .
THOICO_GV
Do công việc đột xuất nên TC không có đến được....đến tận 17g có gọi dt cho Damour nhưng không thấy bắt máy...té ra lúc ấy Damour bận làm MC....Thật đáng tiếc vì không kịp tham dự buổi off hay như vậy, và cũng xin lỗi vì không báo kịp cho bên tổ chưc vì mình đăng ký mà không đi!!!
Chúc mừng buổi offline thành công theo nhiều nghĩa!
GOLD_COLD
Tuy cái wifi hơi "chuối" một tí, nhưng buổi offline rất bổ ích và ấm cúng. thank Ban tổ chức!!!!
tomtom
wifi quá tệ thì có,làm cho anh KQ vừa nói vừa diễn giải ko được,chán quá
Mr.Ken
Buổi Offline quá hoành tráng và quá chuyên nghiệp (pro). Ken về sớm nhưng có kịp nghe một câu phát biểu cực hay: " hy vọng là các thành viên của VSG sắp tới sẽ ko ai còn khái niệm "kẹp" nữa " (adamo) . Xin cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm của BQT dành cho cộng đồng tài chính việt.
the moon
Buổi offline rất bổ ích, nó đem lại cho nhà đầu tư cái nhìn mới trong quan niệm cũ, nó giúp những nhà đâu tư tham gia thị trường vàng nhìn thấy những "vấn đề " bản thân họ đã và đang mắc phải dẫn đến thất bại từ đó rút ra KN cho bản thân. Ngoài ra, buổi offline cũng là cơ hội để các thành viên trong DD được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm. Cảm ơn ban quản trị DD, cảm ơn anh KQ, cảm ơn Phạm Hùng.....Xin chúc VSG ngày càng phát triển và thành công.
Damour
Xin thay mặt BQT chân thành cảm ơn và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn.

Chính những góp ý, phê bình của các bạn là 1 trong những sự quan tâm, thể hiện ý thức xây dựng Diễn đàn nói chung và Offline-Hội Thảo VangSaiGon nói riêng ngày càng được tốt hơn!

Trước mắt xin cảm ơn: Chucuoi, NaviOX, Thienkim9999, Namchi, Gold_Cold, Thôic_GV, Tomtom, Mr.Ken ,TheMoon...

BQT rất vui nếu tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn và mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các ý kiến. Xin chân thành cảm ơn!


http://www.vangsaigon.com/forum/showthread.php?t=4506
batcan
Nếu hôm đó VSG tổ chức cả ngày thì hay quá, vì nhiều kiến thức rất bổ ích nhất là phần chia sẻ của anh KhacQui. Hy vọng VSG có nhiều buổi off như thế này nữa!
Trang 1/2 1 2 cuốicuối