GOLD FORUM

Về topic của bác KimPhatTai

Adamo
Adamo đã move 2 topic "Nhận định riêng của KimPhatTai" và "Cộng đồng vàng vật chất" sang box mới: "Hệ thống và chiến lược giao dịch". Tất cả các Thành viên đều được xem và reply nhưng không có quyền mở topic mới. Nếu muốn mở topic xin vui lòng liên hệ với BQT.

Box này sẽ áp dụng những hình thức kỷ luật (xoá bài - ban nick) một cách triệt để nên đề nghị các thành viên cẩn trọng trong khi post bài.


Chúc vui.
KimPhatTai
Hon Gai,

Kim Phát Tài cảnh cáo bạn. Những lời nói vô văn hóa của bạn thật đáng chê cười, không xứng đáng là 1 dân trade Vàng. Nghề trade Vàng là nghề thượng lưu. Sao lại có những người chuyên đi hăm dọa và vô văn hóa như bạn Hon Gai.

với lối an nói vô học như bạn thì Bạn chưa đủ tư cách nói chuyện với Kim Phát Tài huống chi là kêu Kim Phát Tài sang làm cho bên bạn? bạn nghĩ bạn là ai? Bạn trả lương nổi không? 10 tỷ VNĐ 1 tháng bạn trả nổi không? Bạn bên Kim Thiệu phải không? nếu bạn là nhân viên của Kim Thiệu thì Kim Phát Tài mong ban lãnh đạo bên Kim thiệu hãy xử lí thích đáng những người nhân viên mất tư cách như Hon Gai, còn nếu Hon Gai là thành phần chủ chốt bên Kim Thiệu và tiếp tục phá họai diễn đàn VSG này thì Kim Phát Tài sẽ ra tay dẹp bên Kim Thiệu của bạn. Khả năng này Kim Phát Tài dư sức làm


Đối với Kim Phát Tài cho dù có 1000 Kim Thiệu đi nữa thì cũng chẳng là gì cả! Bạn hãy quên đi tư tưởng hống hách, kêu ngạo đó đi.

Anh Adamo đừng lo lắng, nếu VSG này xảy ra chuyện gì, và xác định được ai phá họai VSG, Kim Phát Tài sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lí đến nơi đến chốn.

Kim Phát Tài ít khi lên tiếng chuyện người khác, nhưng vì ânh Adamo là bạn thân của Kim Phát Tài với lại vụ việc có đề cập đến Kim Phát Tài nên buộc lòng Kim Phát Tài phải nói rõ cho bạn hiểu!


myanh
Tôi hoàn toàn đồng ý với bác , bọn này là phải trị tới nơi tới chốn mới được. Có vậy tụi nó mới sợ và biến mất khỏi dđ, trả lại sự trong sạch nơi đây.
saovang
Trích Nguyên văn bởi KimPhatTai Xem bài viết
Hon Gai,

Kim Phát Tài cảnh cáo bạn. Những lời nói vô văn hóa của bạn thật đáng chê cười, không xứng đáng là 1 dân trade Vàng. Nghề trade Vàng là nghề thượng lưu. Sao lại có những người chuyên đi hăm dọa và vô văn hóa như bạn Hon Gai.

với lối an nói vô học như bạn thì Bạn chưa đủ tư cách nói chuyện với Kim Phát Tài huống chi là kêu Kim Phát Tài sang làm cho bên bạn? bạn nghĩ bạn là ai? Bạn trả lương nổi không? 10 tỷ VNĐ 1 tháng bạn trả nổi không? Bạn bên Kim Thiệu phải không? nếu bạn là nhân viên của Kim Thiệu thì Kim Phát Tài mong ban lãnh đạo bên Kim thiệu hãy xử lí thích đáng những người nhân viên mất tư cách như Hon Gai, còn nếu Hon Gai là thành phần chủ chốt bên Kim Thiệu và tiếp tục phá họai diễn đàn VSG này thì Kim Phát Tài sẽ ra tay dẹp bên Kim Thiệu của bạn. Khả năng này Kim Phát Tài dư sức làm


Đối với Kim Phát Tài cho dù có 1000 Kim Thiệu đi nữa thì cũng chẳng là gì cả! Bạn hãy quên đi tư tưởng hống hách, kêu ngạo đó đi.

Anh Adamo đừng lo lắng, nếu VSG này xảy ra chuyện gì, và xác định được ai phá họai VSG, Kim Phát Tài sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lí đến nơi đến chốn.

Kim Phát Tài ít khi lên tiếng chuyện người khác, nhưng vì ânh Adamo là bạn thân của Kim Phát Tài với lại vụ việc có đề cập đến Kim Phát Tài nên buộc lòng Kim Phát Tài phải nói rõ cho bạn hiểu!


em thích tư cách của bác ( ai giúp mình thì mình giúp lại ,còn ai đá mình thì mình đá lại):hungio:
hoàn toàn đồng ý với bác