GOLD FORUM

Thông báo về mục Thanks

Adamo
Do hệ thống đếm số Thanks đang bị lỗi (gây ảnh hưởng đến số bài viết) nên trong khi chờ đợi BQT khắc phục sự cố này, mỗi thành viên chỉ được bấm Thanks tối đa 5 lần/ 1 ngày.

Top số bài viết do đó cũng sẽ có sự thay đổi sau khi sửa lỗi. Mong các thành viên thông cảm.
Heo Mọi
thanks 1 phát đầu ngày cho topic này:[LOL]:
Nguyễn Hùng
Như vậy phải cân nhắc kỹ trước khi thank.
như vậy thank mới ý nghĩa chứ
Lacked_Moon
Thông báo

Forum đã cập nhật lên phiên bản mới hơn nên lỗi do mục thanks của diễn đàn hiện nay đã được fix. Hiện nay số lượng thanks của thành viên sẽ được nâng lên mỗi ngày tối đa 10 lần.
Adamo
Theo đề nghị của nhiều thành viên, số lượt thanks trong ngày đã được tăng lên 50 lần/ 1 ngày.

Chúc vui.